Nyttejob nytter – men for hvem ?

På baggrund af artiklen “Nyttejob nytter” i avisen mandag d. 18 april – Svendborg siderne, så stiller jeg og Enhedslisten sig nysgerrig og undrende.

For det er korrekt, at tallene viser at 41 % ikke længere er på offentlig forsørgelse, men hvad er de så ?
Det ved man faktisk ikke rigtig…

Af Jens Erik Laulund Skotte – Byrådsmedlem Svendborg

“Disse mennesker kunne sådan set været røget helt ud af system og stå uden nogen form for forsørgelsesgrundlag… De kunne også være havnet i beskæftigelse eller uddannelse, men vi ved det ikke rigtigt…”

41 % modtager ikke længere offentlig forsørgelse…
Det beskrives nærmest som en succes, succesen bør vel måles på om disse mennsker er kommet videre til noget bedre? Om de har fået et bedre liv ? Om de er kommet i beskæftigelse eller uddannelse?

41 % af 234 person, som det drejer sig om, er 96 personer – Ud af disse 96 var 67 i kategorien “åbenlyse uddannelses parate” – Dvs. forhåbentlig er de kommet i uddannelse (Ville de ikke det alligevel?) Så har vi 29 personer tilbage, 29 mennesker som ihvertfald ikke længere modtager ydelser fra det offentlige, men på hvilken baggrund ved vi ikke! Selv om alle 29 var kommet i beskæftigelse, så vil jeg da stille mig skeptisk ift. om det virkelig er en god og nyttefuld metode…