Cyklister i Svendborg skal have lov at svinge til højre for rødt lys

Enhedslisten rejser forslag om at Svendborg Kommune skal udnytte de nye muligheder, der er for at cyklister i bestemte kryds kan få lov at svinge til højre, selvom der er rødt lys.

Enhedslistens Jesper Kiel har rejst forslaget på møde i Miljø-, Klima og Trafikudvalget mandag 15. august. Baggrunden er, at vejdirektoratet er ved at lave nye regler, så man i visse lyskryds kan give lov til, at cyklister svinge til højre for rødt.

Vi skal gøre alt for at fremme cyklismen og her har vi en nem måde, at gøre dagliglivet nemmere for cyklister. Forsøg gennem flere år har vist, at det ikke giver problemer for trafiksikkerheden. Jeg tror alle cyklister kender fornemmelsen af at man spilder sin tid, når man venter på grønt lys, selv om der er fuldstændig fri bane til at svinge til højre forklarer Jesper Kiel om Enhedslistens forslag.

Enhedslisten fik opbakning til undersøge muligheder tilbage i 2014, mens der kun var tale om en forsøgsordning, men nu vil man gerne have alle de mulige kryds omfattet af ordningen.

Rødt lys for cyklister i Svendborg

Krydset Tvedvej/Mølmarksvej er et af de kryds, hvor cyklisterne endnu ikke må svinge til højre for rødt.

Forslag stillet af Enhedslisten på møde i Miljø-, Klima og Trafikudvalget 15. august 2016

Mulighed for at cyklister kan svinge til højre når der er rødt lys

Efter at man i nogle år har lavet forsøg med at tillade cyklister højresving for rødt lys i udvalgte kryds, lægger trafikministeren nu op til at gøre ordningen permanent. Der vil blive åbnet op for at man i udvalgte kryds man tillade cyklister højresving for rødt. Det vil kunne øge fremkommeligheden og cyklister og understøtte kommunens cykelpolitik. Derfor foreslår Enhedslisten følgende:

Administrationen redegør for hvordan der blev fulgt på beslutningerne om forsøg med højresving fra 5. marts 2014 og 4. juni 2014 i udvalget.
Administrationen udarbejder i liste over de kryds, hvor det vil kunne lade sig gøre at tillade cyklister højresving for rødt lys på baggrund af den seneste udmelding på trafikministeren.

Bilag:
Artikel fra berlingske:
http://www.b.dk/nationalt/cyklister-faar-lov-at-tage-hoejresving-for-roedt

Vekdirektoratets hjemmeside
http://vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/trafiksikkerhed/cykel-…