Steven Johannes Legêne udtræder af Svendborg Byråd

Pressemeddelelse 4. august 2016

– Jeg ser mig efter længere tids sygemelding nødsaget mig til at udtræde af Svendborg Kommunalbestyrelse. Den kroniske ryglidelse jeg har, er desværre blevet værre i de seneste måneder. Jeg har efter lægens anbefaling brug for, i en længere periode, fortsat at være sygemeldt og finder det derfor bedst, at træffe beslutningen om at jeg ønsker at udtræde af byrådet nu. Jeg vil dog fortsat, i det omfang helbredet tillader det, bidrage med de erfaringer jeg har fået som kommunalbestyrelsesmedlem, i Enhedslistens kommunale baggrundsgrupper og afviser ikke at jeg måske genopstiller på et senere tidspunkt.  

– Jeg beklager meget at måtte svigte den tillid vælgerne har givet mig, ved at indvælge mig i Svendborg Kommunalbestyrelse. Efter i en periode at have arbejdet for anstændige forhold for samfundets udsatte bl.a. gennem Syg i Svendborg, stillede jeg op til valget i et forsøg på, at ændre forholdene gennem kommunalbestyrelsen. Jeg takker for de opmuntringer, jeg har modtaget undervejs. Uden denne opbakning havde jeg ikke haft noget talerør, da jeg er af den opfattelse, at folkevalgte bør fungere som talerør for borgerne. Denne anstændighed vil jeg fortsat kæmpe for, udtaler Steven Johannes Legêne