Enhedslisten vil have Juniorklub og Ungdomsskole i Bagergade!

17. november 2016

Enhedslisten pointerede på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgsmødet onsdag 16. november, at det er meget vigtigt at bevare Bagergade som rammen om et ungdomsmiljø, der kan rumme både en bynær Ungdomsskole (Beliggenheden er pt. på Abildvej) og Juniorklub. Enhedslisten mener ikke det er nogen god løsning, at Juniorklubben kommer op og får base i tagetagen på Ørkildsskolen afd. Byen. Det blev vedtaget foretage yderligere undersøgelser, som kan afdække om der kan findes en løsning på at samle Juniorklub og ungdomsskole i Bagergade.

Susanne Gustenhoff

Susanne Gustenhoff, som deltog som suppleant på udvalgsmødet siger: 

– Vi er derfor glade for, at den beslutning der nu er truffet, er at det skal undersøges hvilke renoveringsudgifter, der er på ungdomsskolen på Abildvej, og om der er muligheder for salg af Abildvej, og en tættere gennemgang af renoveringsudgifterne i Bagergade der på nuværende tidspunkt er sat til 9,2 mio.

– Enhedslisten mener at en satsning på nogle gode rammer for et bynært børne og ungsdomsmiljø, er givet godt ud. Det er en god satsning ifht. hele forebyggelses dagsordenen og som bosætnings strategi, det er jo et kulturelt fyrtårn hvis man har rammesat børne og ungdomskulturen på den måde.

Det tidligere Børnely i BagergadeJuniorklubben holder i dag til i bygningen i Bagergade, som tidlige husede børnehaven Børnely.

 

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 16- 11-2016:

Udvalget ønsker at udsætte sagen for at få yderligere oplysninger til belysning af sagen. Det drejer sig først og fremmest om muligheder for at bevare Bagergade som rammen om et ungdomsmiljø til både ungdomsskole og juniorklub og evt. andre. I beslutningsoplægget skal tænkes hele vejen rundt om problematikken herunder

  • renoveringsudgifterne til ungdomsskolen på Abildvej
  • mulighederne for salg af ungdomsskolen på Abildvej
  • genhusning af hjælpemiddeldepot
  • en yderligere gennemgang af renoveringsudgifterne af bygningen i Bagergade til et niveau, som kan rumme en ungdomsskole i et forholdsvis rustikt miljø.’

Se referat 16. nov 2016 i EBK