Der skal sikres offentlig adgang til Baagøe og Riber-grunden!

Læserbrev i lokalavisen Svendborg 21. februar 2017

Hvis der skal åbnes op for boliger på Baagøe og Riber-grunden i Kullinggade, er det afgørende for Enhedslisten, at der bliver offentlig adgang til området. Det skal være muligt at komme gående ad Kullinggade og så dreje ind på den flotte plads mellem de gamle pakhuse, Målerhuset og den italienske villa og derfra gå videre langs vandet ud til lystbådehavnen.

Af Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Det var også den vision, vi blev præsenteret for i udviklingsudvalget, da den tidligere ejer første gang luftede sin plan for grunden i Kullinggade. Nu har Erik Skjærbæk købt grunden og vil optimere sin investering, og han ønsker ikke at sikre adgang til området. Det er sammen med ønsket om flade tage samt nedrivning Målerhuset og den italienske villa helt uacceptabelt.

Vi standsede sagen og bragte den i byrådet, da et flertal i EBK-udvalget gav efter for investors krav. Det har skabt en god debat, men spørgsmålet om den offentlige adgang til området er blevet lidt overset.

I dag kan man ikke bevæge sig langs vandet på Baagøe og Riber-grunden, og porten bliver lukket, når virksomhederne har lukket. Det må ændres, hvis Skjærbæk skal have lov til at bygge boliger.

Kommunen planlægger sideløbende at etablere Den Blå Kant langs med havnekajen og sikre forbindelse fra havnen og ud til den runde lystbådehavn. Her kan en broforbindelse noget af vejen godt være en løsning, men det må ikke føre til, at et nyt boligområdet på Baagøe og Ribergrunden bliver uden offentlig adgang.