Det perfekte ungehus ligger i Bagergade

På toppen af Skolegade og hjørnet af Bagergade ligger Bagergade 28. I kælderen ligger der en afdeling af Svendborg Juniorklub, på etagerne opad har der førhen været vuggestue og børnehave, altså et hus til børn. Nu benyttes de lokaler til kontor og kursusvirksomhed.

Helt oppe er der et lokale, der vender ud mod grundens have med udsigt ud over byen. Her er nogle af byens unge begyndt at holde til. I ly af mørket lister de derop, snakker, hænger ud og hygger.

Af kandidat for Enhedslisten, Stine Lundsgaard og Enhedslistens Byrådsmedlem, Susanne Gustenhoff.

Vi mener, at det er på tide, at Svendborg lytter og fornemmer de unge og deres behov.

Vi skal have et “ungehus” i Bagergade! Fordi vi som kommune og politikere har al mulig interesse i vores børn og unges udvikling. De skal lære at “mestre livet”, og her er fritidsarenaen et helt unikt sted. Der er dog en tendens til, at fritidspædagogikken og børne- og ungekulturen bliver glemt i tidens store fokus på læring. Specielt efter skolereformen, hvor der er fokus på læring helt ind i frikvarterer, og til langt ud på eftermiddagen. Konkurrencestaten slår igennem, børn skal blive den bedste udgave af sig selv, forholde sig til egen læring og progression. Ingen tid må spildes.

  • Kronik i Fyns Amts Avis 9. februar 2017

Men hvordan kan man forholde sig til Pythagoras eller forskellige, litterære genrer, hvis man lige er blevet mobbet i frikvarteret, eller hvis far og mor lige er blevet skilt, eller man er bange for at gå i skole?

Børn og unge har brug for relationer til voksne, som ikke er deres lærere eller forældre. De har brug for metaintentionelle sekundære voksne, som børn- og ungeforsker Søren Østergaard udtrykker det. I klubben og ungdomsskolen kan de møde professionelle voksne, “der ikke har noget på dem”. Her er de voksne sparringspartnere og rollemodeller på samme tid.


Vi mener, at der kunne være den mest fantastiske synergi i at sammentænke Svendborg Juniorklub, afd. Bagergade og Svendborg Ungdomsskole, Abildvej i et fælles ungehus på matriklen i Bagergade. At sammentænke de to børn- og ungetilbud ville forstærke den fritidspædagogiske indsats, som på mange måder er under forandring i disse år. Det ville være visionært, hvis vi kunne skabe politisk flertal for en sådan satsning.

Lige om lidt skal der i Erhvervs-, Beskæftigelses-, og Kulturudvalget tages stilling til, om ejendommen i Bagergade skal sælges.

Der er ingen mindstepris på ejendommen. Den skal sælges, da det er en del af budgetoverholdelsen, at man arealeffektiviserer. Men hvis vi ikke beholder lige præcis Bagergade, forpasser vi en helt unik chance.

Det er nødvendigt med politisk vilje til at understøtte fritidstilbuddene, så de kan løfte og omfavne den bevægelige fremtid. De har noget værdifuldt at tilbyde i fht. den åbne skole, hvor skolereformen netop åbner op for at invitere andre aktører ind. Men også som Juniorklubben aktuelt bidrager i Svendborg med at understøtte læringen for de elever, der, af den ene eller anden grund, er holdt op med at komme i skole eller har svært ved at begå sig socialt i et klasserum. De elever har brug for professionelle voksne, der kan guide og støtte op om dem – både i skolerammen og i fritidsdelen.

Fritidstilbuddene skal ikke kun ses og bruges i sammenhæng med skolen. De er noget i sig selv. Men ifølge forsker Søren Østergaard, har fritidstilbuddene brug for at forandre profil. Hvordan det skal ske, vil vi ikke gøre os kloge på her. Det må fritidstilbuddene selv udvikle på. Men der er mange spændende muligheder.

Der skal rum og ressourcer til i stedet for privatisering og udvanding, eller underprioritering, som kan blive Svendborg Juniorklubben afd. Centrums skæbne, hvis den flyttes over på Ørkildskolen afd. Byen, op under loftet. Så har det intet med børns frie tid at gøre; så er de stadig i skole!

Der er brug for et “ungehus” i Bagergade, fordi det på alle måder kan betale sig. Et sted, hvor børn og unge kan danne sig. Udleve forventninger til aktiviteter som de er nysgerrige på. Her kan de blive inspireret af voksne rollemodeller og jævnaldrende. Et sted, hvor de kan blive støttet i nye strategier, hvis de går og tumler med nogle problematikker. Lige pt. udbyder ungdomsskolen og juniorklubben mange muligheder for aktiviteter, man kan koble sig på: rideklubber, rollespil, virtuelle rum, dannelsesrejser ud i verden og mange spændende muligheder for at stifte bekendtskab med mere æstetiske udtryksformer.

Et ungehus vil kunne betale sig, fordi det vil være en uvurderlig støtte for den store procentdel af børn og unge, der har brug for ekstra hjælp eller motivation i skolen. Fordi fritidspædagogik virker præventivt i forhold til deres selvforståelse og meningskonstruktion. Kort sagt: Barnet og den unge lærer at klare sig og får gode strategier til at mestre livet!

Vi skal have et bynært ungehus for, at alle unge i hele Svendborg Kommune skal have mulighed for at gøre brug af det. En bynær placering er nem at komme til, også i bus….

Lad os nu satse på børn og unge og give dem et kulturelt åndehul, hvor fantasi og fornuft kan råde, side om side med nye spændende måder at drive et ungehus på. Det er visionært og smukt.