Alle børn skal have ret til fritidsaktiviteter

Byrådsmøde 28. marts 2017

Efter at det er kommet frem, at 62.000 børn rammes af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, vil Enhedslisten have, at Svendborg Kommune tilbyder gratis fritidsaktiviteter til børn af reformramte familier. Enhedslisten frygter, at op mod 600 børn vil få svært ved at gå til fodbold, gymnastik, musik eller andre aktiviteter i fritiden, fordi familiernes økonomi er blevet drastisk forringet.

Enhedslisten har rejst forslag på byrådsmødet 28. marts om, at de ramte børn skal sikres mulighed for gratis at deltage i fritidsaktiviteter gennem ret til det såkaldte fritidspas.

Susanne Gustenhoff, Enhedslistens medlem af Udvalget for Børn og Unge siger:

– Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen rammer børnene, og det er dybt uansvarligt. Hvad nytter det, at man lægger ressourcer og kræfter i at arbejde med tidlig forebyggelse, når man samtidig i den grad forringer nogle børns vilkår og muligheder? Det er en politisk reform, der rammer, hvor man i forvejen ikke har meget at gøre godt med. For børnenes vedkommende betyder det eksklusion og manglende deltagelsesmuligheder. Det skaber ulighed og kan få alvorlige konsekvenser for de ramte børns fremtid

Enhedslistens forslag til byrådsmødet 28. marts 2017
Hjælp til børn ramt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Baggrund

I en opgørelse, udarbejdet af Beskæftigelsesministeren, fremgår det, at 62.000 børn rammes af lavere kontanthjælp på grund af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Det betyder, at mange børnefamilier ikke får råd til fritidsaktiviteter og mange andre ting, som er vigtige for et aktivt børneliv. Derfor er der behov for at komme med forslag til, hvordan gratis fritidsaktiviteter til børn af fattige kan sikres. Det kunne være ved, at man gør som i Svendborg Kommunes venskabskommune Bodø, hvor kontanthjælpsmodtagere har gratis adgang til svømmehallen.

Forslag

Administrationen bedes udarbejde:

  • En opgørelse over antallet af børn i Svendborg, som rammes af lavere kontanthjælp som følge af kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen.
  • En opgørelse over antal børn, hvor familier på offentlige ydelser har tilsvarende trange kår.
  • Forslag til hvordan det kan sikres, at børn fra familier med økonomisk trange kår, som dem der rammes af kontanthjælpsloftet, kan sikres hjælp til at kunne deltage i fritidsaktiviteter som fodbold, musikskole mv. Dette kunne ske ved, at fritidspasordningen blev udvidet til hele denne gruppe af børn.
  • Forslag til hvordan børnefamilier på kontanthjælp o.l. gratis kan benytte kommunens svømmehal.
  • Forslag til hvordan alle børn fra fattige familier kan sikres mulighed for transport i kommunen i form af buskort eller hjælp til cykel.

Spørgsmål 336

Politiken.dk:
62.000 børn ramt af lavere kontanthjælp

For yderligere kommentarer, kontakt Susanne: mobil 30 80 11 23