Jesper Kiel, byådskandidat for Enhedslisten Svendborg

Enhedslisten vil sikre Målerhuset og åbenhed på Ribergrunden. Derfor kræves sagen i byrådet igen

MålerhusetMålerhuset må rives ned, omådet må lukkes af om aftenen og de nye bygninger ned til vandet må blive helt op 18,7 meter. Derfor kræver Enhedslisten sagen i byrådet igen efter at sagen var behandlet i Erhvervs-, Beskæftigelses og Kultur-udvalget.

Møde i EBK-udvalget 9. marts 2017

Socialdemokratiet, SF , Svendborg Lokalliste, Dansk Folkeparti og Venstre, som stod bag besluningen, fastholdt dog, at der skal bygges med saddeltag og at den Italienske Villa bevares.

Foto: Målerhuset, som et flertal nu vil rive ned på trods af at bygningen er registreret, som en del af det bevaringsværdige kulturmiljø

 

Jesper Kiel, som deltog på udvalgsmødet som suppleant siger:

Jesper Kiel– Jeg er glad for, at det trods alt lykkedes at redde den Italienske villa og sikre saddeltage. Men man løber stadig fra de principper, man fastlagde i november, hvor der var fuld offentlig adgang og man bevarede hele kulturmiljøet. Nu ødelægger man helheden i kulturmiljøet og vi risikerer, at der kommer en gitterport ind til området og det synes vi er helt uholdbart. Kulturarvsstyrelsen er aktuelt ved at vurdere området, det synes jeg man burde afvente.