Susanne Gustenhoff, byrådsmedlem for Enhedslisten Svendborg

Ja til forsøg med kortere og mere fleksibel skoledag

Enhedslisten foreslår på byrådsmødet, at Svendborg Kommune skal indsende ansøgning om, at kommunens skoler får mulighed, for at være blandt de 50 skoler, som er med i en forsøgsordning med kortere og en mere fleksibel skoledag.

Susanne Gustenhoff, Enhedslistens medlem af Udvalget siger

– Der er mange børn, som trængt af de lange skoledage. Det er blevet voldsomt, specielt for de mindre børn. Vi vil gerne give kommunens skoler mulighed for at være med i forsøget, det kræver at kommunen søger.

 

Forslag om tillægsdagsorden til byrådsmdøet 25. april 2017 

Forslag fra Enhedslisten om, at Svendborg kommune deltager i forsøg med en mere fleksibel skoledag.

Beslutningstema: Byrådsmedlem Susanne Gustenhoff, Enhedslisten, har fremsendt følgende til behandling i Byrådet: Enhedslisten foreslår, at Byrådet giver bemyndigelse til at Børn og Unge udvalget træffer beslutning om, at Svendborg kommune ansøger om, at vores lokale folkeskoler bliver en af de 50 forsøgsskoler, der kan deltage i et forsøg med en mere fleksibel skoledag. Baggrund: Undervisningsminister Merete Riisager giver i et rammeforsøg mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen. Som forsøgsskole får man helt konkret muligheden for at afkorte dagen og erstatte dele af dele af den understøttende undervisning med andre typer af faglige forløb. Det er kommunalbestyrelsen, der ansøger om deltagelse i forsøget med en eller flere af kommunens skoler. Undervisningsministeriet udsendte brev til samtlige kommunalbestyrelser pr. 05.04.2017, med ansøgningsfrist til d. 4. maj, som dog er forlænget til 16. maj i en erkendelse af at ansøgningsfristen lige var kneben nok.

Se bilag for yderligere beskrivelse af fakta og baggrund.

Lovgrundlag: Fravigelse af folkeskolelovens § 14 b og 16 a.

http://uvm.dk/aktuelt/uvm/2017/april/170405-nu-kan-kommuner-og-skoler-de…