Borgmester skal ikke have honorarer oven i millionhyre

Opdateret 30. maj 2017

Et enigt byråd besluttede at støtte Enhedslistens forslag om at begrænse borgmesterens indtægt til borgmesterlønnen fra 1. jan 2018.

Se: Referat af byrådsmøde 30. maj 2017

Pressemeddelse 28. maj 2017

Hvis det står til Enhedslisten, så skal Svendborgs borgmester ikke kunne modtage honorarer for at sidde i bestyrelser. Derfor Enhedslisten rejst forslag på tirsdagens byrådsmøde om at borgmesteren alene skal have den lovbestemte løn på lige over en million.

  • Vi mener at de bestyrelsesposter, som borgmesteren udpeges til af byrådet, er en del af borgmesterjobbet og derfor skal man ikke kunne hæve honorarer oven i en millionhyre. Det var faktisk også den model, som vederlagskommissionen lagde op til, da de foreslog at hæve borgmesterlønnen med over 30%. Folketinget valgte dog at hæve lønnen uden at modregne honorarer. Det foreslår vi at gøre noget ved lokalt forklarer Jesper Kiel fra Enhedslistens byrådsgruppe.

 Den nuværende borgmester Lars Erik Hornemann har overladt de fleste givtige poster til DF, så han nøjes med 30.000 kr oven i millionhyren, men den stituation kan ændre sig efter valget. Derfor vil Enhedslisten have fastlagt nogle principper. Foto Olivia Gustenhoff

Enhedslistens forslag til byrådsmødet 30. maj 2017

Begrænsning af borgmesterens samlede honorar

Samtidig med, at en lang række borgere som følge af kontanthjælpsreformen er blevet ramt hårdt økonomisk, blev aflønningen af landets borgmestre og udvalgsformændenes honorar hævet med hele 31,4% fra starten af året.
Samtidigt er det det stadig muligt, at borgmesteren udover lønnen på en 1 mio. kr kan hæve honorar ved at besidde poster i bestyrelser mm. Efter vores opfattelse er disse opgaver en naturlig forlængelse af borgmesterjobbet og er derfor allerede aflønnet en gang. Derfor skal honorarer udover borgmesterlønnen enten tilgå kommunekassen eller bortfalde i tilfælde af at borgmesteren bliver udpeget til opgaven.
Enhedslisten vil foreslå, at Svendborg Kommune følger Albertslunds og Aalborgs eksempel og begrænser borgmesterens samlede honorar til den lovfastsatte borgmesterløn. Det vil svare til det vederlagskommissionen fremlagde, da man lagde op til den klækkelige lønstigning.

Forslag
Enhedslisten foreslår:
at administrationen afdækker mulighederne for at lade honorar fra bestyrelsesposter mm tilfalde kommunekassen eller bortfalde i tilfælde af at borgmesteren besidder en post, hvor det er kommunen, som udpeger til posten.

Bilag
Vederlag og honorar i Svendborg Kommune
https://www.svendborg.dk/politik/vederlag-og-honorar

Stillet af Enhedslistens byrådsgruppe