Omlæg kommunale køkkener i Svendborg til lokal økologi

Pressemeddelelse 7. maj 2017

Enhedslisten og Socialdemokratiet foreslår på det kommende møde i Miljø, Klima og Trafikudvalg at alle kommunale køkkener i Svendborg skal omlægge til økologi. Målet i første omgang skal være at alle kommunale køkkener køber mindst 30% økologisk fra lokale producenter. Det betyder at alle kommunale køkkener vil kunne opnå bronzemærke i økologi.

 

Jesper Kiel Enhedslistens medlem af MKT-udvalget siger:

-Vi ønsker at alle kantiner, skoler, daginstitutioner og maden til de ældre skal være økologisk. I første omgang er mindst 30% et realistisk mål og kravet om lokale producenter, kan sætte mere gang i omlægning til økologi til gavn for miljø og grundvand

Søren Kongegaard(A), medlem af MKT-udvalget siger:

– Vi har længe gjort meget for at styrke kommunens sundhedsprofil og dette arbejder vi stadig for. Derfor ligger det godt i tråd med tidligere sundhedspolitiske initiativer, at prioritere økologi frem for fødevarer med giftrester. For det må alt andet lige være sundere at spise fødevarer uden gift end med. ”

Flemming Madsen(A), tidligere formand for udvalget fortsætter:
– Samtidig er det også vigtigt for os, at meget af handlen sker lokalt, så vi kan være med til at nedbringe antallet af lange fødevaretransporter.”

De to partier forudsætter på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at omlægningen ikke betyder øgede driftsudgifter. Det kan være nødvendigt med kurser og nyt udstyr for at sætte gang i processen, men det vil være engangsudgifter.

Se også:

 

Det fremsendte forslag

Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker følgende behandlet på mødet i MKT 9. maj 2017

Omlægning af kommunale køkkener til lokal økologi

Omlægning gøres for at beskytte grundvandet. Omlægningen vil være klimavenlig. Maden vil være sundere, da der er færre pesticidrester. Omlægning kan i vidt omfang gennemføres uden større driftsudgifter, hvis man prioriterer årstidens grøntsager og mindre mængder kød.

Derfor anmodes administrationen om:

  • at udarbejde et forslag til hvordan samtlige kommunale køkkener omlægges til økologi. Målet er at alle køkkener og institutioner som minimum opnår bronzemærket i økologi med lokale fødevarer (min 30% økologi).
  • at udarbejde en indkøbsstrategi, som sikrer, at der købes lokale økologiske fødevarer.