Artikel: Nyt fjernvarmeanlæg kritiseres for at være gammeldags

Se artikel fra Fyns Amts Avis 20. juni (kræver abonnement):
Nyt fjernvarmeværk kritiseres for at være gammeldags