Borgerne skal kunne rejse forslag i byrådet

Enhedslisten stiller sammen med SF og Liste T forslag om at borgernes skal kunne stille forslag, som behandles i byrådet. For at stille et forslag skal borgerne samle undreskrifter svarende til et mandat i byrådet.

Jesper Kiel, gruppeformand for Enhedslisten i Svendborg byråd:

  • Enhedslisten vil gerne give borgerne flere muligheder for at få indflydelse på kommunalpolitik og muligheden for borgerdrevne forslag skal være et af elementerne.  Det er afprøvet i Rødovre og Albertslund, så nu skal Svendborg Kommune også med.

Både Rødovre og Albertslund har indført, at borgerne kan samle underskrifter svarende til et mandat i byrådet, så kan man få det behandlet i byrådet. Se mere her:

Albertslund:

Rødovre:

Forslag til byrådsmødet 27. juni 2017:

Borgerdrevne forslag

SF, Liste-T og Enhedslisten  ønsker at borgerne i Svendborg Kommune får mulighed for at rejse forslag, som kommer til behandling i byrådet.

 

SF, Liste-T, og Enhedslisten foreslår:

 

  • at formanden for byrådet på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag til drøftelse i byrådet.
  • at forvaltningen beslutter en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt
  • at et forslag kræver underskrifter svarende til et mandat i byrådet fra borgere, for  at få et forslag drøftet i byrådet.
  • at borgerdrevne forslag igangsættes som en 3-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres, og indarbejdes i styrelsesvedtægten – såfremt det bliver en succes.

Begrundelse
Partierne mener det vil gavne et aktivt demokrati, hvis borgerne får mulighed for at rejse forslag i byrådet. Det skal også give de unge, som måske ikke kunne stemme ved valget en mulighed for at påvirke byrådets arbejde. Ordningen fungerer allerede i Rødovre og Albertslund. I Albertslund har det første borgerdrevne forslag allerede været på dagsordenen. Denne mulighed synes vi også vi skal give borgerne i Svendborg Kommune.