Fritgåenende Grise [iStock]

EL: Stop udvidelser af svinefarme

Pressemeddelelse 7. august 2017

Enhedslisten vil have de seneste sager om udvidelser af svinefarme og i Miljø- Klima- og Trafik-udvalget 15. august. Det er drejer sig dels om en udvidelse ved Dongs Højrup og så en sag om en udvidelse ved Hesselager, hvor sagen skal gå om fordi kommunen har stillet for lempelige krav til at begrænse lugtgener.

  • Enhedslisten ville helst sætte en stopper disse store svinefarme, derfor vil vi have styr på at kommunen stiller de mest muligt restriktive krav.  Det er bekymrende, at kommune er blevet underkendt i Hesselager-udvidelsen, fordi man var for lempelig. Det må vi i det mindste sikre ikke gentager sig. Vi vil også have belyst, om der er muligheder, for at afvise en udvidelse, selvom det nok lovgivningen, nok ikke giver politikerne mange muligheder  forklarer Jesper Kiel, som er Enhedslistens medlem af udvalget.

Enhedslisten vil arbejde for at Svendborg Kommune i videst muligt omfang stiller krav, så naboer og naturen sikres mod forurening fra svinefarme.

——–

Enhedslisten ønsker følgende behandlet på MKT-mødet 15. august:

Mulighed for at begrænse svinefarme

På baggrund af sagen vedr. udvidelse af svinefarm ved Dongs Højrup og på baggrund af at at sagen vedr. svinefarm ved Hesselager skal gå, om ønsker Enhedslisten at administrationen redegør for:

  • Hvordan vil kommunen sikre, at tilladelserne kommer til at overholde krav om at sikre naboerne med lugtgener?
  • Med hvilke begrundelser kan kommunen afvise, en udvidelse af en svinefarm?
  • Ville det have været muligt, at afvise udvidelser i de konkrete sager, hvis der havde været politisk flertal?
  • Kunne kommunen have stillet mere restriktive krav til de to udvidelser?

 

Baggrund

Enhedslisten mener ikke, at det nuværende konventionelle svinelandbrug er bæredygtigt og ønsker derfor i videst muligt omfang at begrænse udvidelser af svinefarme.

 

Bilag

Fynsamtsavis.dk:

Landmand vil udvide svinefarm: Naboer frygter ulidelig stank
http://www.fyens.dk/svendborg/Landmand-vil-udvide-svinefarm-Naboer-frygter-ulidelig-stank/artikel/3171378

Nederlag til kommunen i sag om svin

http://www.fyens.dk/svendborg/Nederlag-til-kommunen-i-sag-om-svin/artikel/3171379