[foto: Jesper Kiel]

Enhedslisten vil undgå nedskæringer på velfærden med skat fra erhvervslivet

På byrådsmødet tirsdag d. 29. august vil Enhedslisten lægge op til, at Svendborg kommune søger om at lov til at opkræve op til 20 mio. kr mere i skatteindtægter. Det foreslår Enhedslisten for at undgå nedskæringer på velfærden. Enhedslisten mener godt, at erhvervslivet igen kan betale dækningsafgift, og det kan sikre den ekstra indtægt på 20 mio. kr, uden at borgerne generelt skal betale mere i skat.

Jesper Kiel, gruppeformand for Enhedslisten forklarer om forslaget:

  • Der tegner sig et billede med nedskæringer på 10-20 mio. kr i 2018 og yderligere 20-25 mio. kr i 2019, og i 2021 skal kommunen spendere over 25 mio. kr. på DGIs landsstævne. Det vil ramme velfærden for vores børn, skoler, de ældre og handicappede, som i forvejen har stået model til nedskæringer i denne valgperiode. Nu må den nedadgående spiral stoppes.

I årets aftale om kommunernes økonomi kan kommunerne samlet søge om at øge skatten med 200 mio. kr, og dem mener Enhedslisten, at Svendborg skal søge om en andel i.

Det borgerlige flertal vedtog i 2006 at afskaffe dækningsafgiften for erhvervsejendomme, som dengang ville have kunnet give en indtægt på 14,5 mio. kr.  Enhedslisten mener, at en dækningsafgift på samme niveau i dag vil kunne give omkring 20 mio. kr.  Omkring 40 kommuner opkræver i dag dækningsafgift. Hvis kommunen ansøger og får lov til at øge den samlede skatteindtægt, kan byrådet vælge imellem at lade indtægten komme fra personskatten, grundskyld eller dækningsafgiften, det vil blive afgjort i budgetforhandlingerne.

 

 

Enhedslistens forslag til byrådsmødet 29. august 2017

Ansøgning om at at kunne øge skatteindtægterne i 2018

Forslag:

  • Svendborg Kommune indsender ansøgning til indenrigsministeriet om mulighed for at hæve skatteindtægterne med årligt 20 mio. kr. fra 2018.
  • muligheden for at hæve skatteindtægt fra enten personskat, grundskyld eller dækningsafgift indgår i budgetforhandlingerne.

Baggrund

Der er med Økonomiaftalen for 2018 åbnet op for, at kommunerne inden for en ramme af 200 mio. kr.  kan søge om lov til at hæve skatten uden at blive ramt af sanktion. Kommunerne skal søge denne skattepulje senest 1. september.

Svendborg Kommune står umiddelbart overfor at skulle spare over 100 mio. kr de næste fire år, hvis ikke kommunen får lov til at låne til nye anlæg og får mulighed for at øge skatteindtægterne.

Enhedslisten mener det ville være oplagt, at genindføre dækningsafgiften for erhvervsejendomme, som blev afskaffet fra 2007.  Havde man fastholdt niveauet for dækningsafgift, som i den gamle Svendborg Kommune, så ville det dengang have indbragt knap 15 mio. kr, i dag ville det måske være omkring 20 mio. kr årligt, der kunne komme i ekstra indtægt årligt. Det kunne give 80 mio. kr over de næste fire år.

En genindførelse af dækningsafgiften ville falde fint sammen med, at Svendborg Kommune også spenderer mindst 25 mio. kr. på Landsstævnet i 2021, som er beregnet til at give erhvervslivet en øget omsætning på 80 mio kr. Et godt eksempel på at det er helt rimeligt, at erhvervslivet også bidrager til fællesskabet.

Ansøgning om at øge skatteindtægterne er nødvendig for at undgå nedskæringer i de kommende år, om pengene så skal kradses  ind fra personskat, grundskyld eller dækningsafgift vil så blive afgjort i budgetforhandlinger. Enhedslisten vil dog klart foretrække øget indtægt fra dækningsafgift.

 

Stillet af Enhedslisten Susanne Gustenhoff, Jens Erik Laulund Skotte Knud Clemmensen og Jesper Kiel