Kulturstyrelsen vil frede Baagøe og Riber-grunden!

Der er en stor sejr for Enhedslisten, at kulturstyrelsen nu lægger op til en fredning af Baagøe og Riber-grunden.  Byrådet har ellers vedtaget en lokalplan, som tillod at nedrive flere bygninger, hvilket Enhedslisten modsatte sig.  Enhedslisten forsøgte at bremse planerne i byrådet, men kom ikke helt i mål. Nu giver kulturstyrelsen Enhedslisten ret. Hele kulturmiljøet skal bevares sammen med en af tømmerskurene.

  • Jens Erik Skotte

    Vi er utrolig glade for, at det nu alligevel tegner til at pladsen bevares i sin helhed. Vi var imod den vedtagne lokalplan, som lagde op til at man rev målerhuset ned. Så det er en stor sejr, hvis det nu lykkes at komme igennem med vores synspunkter ,og at vores pres og borgernes protester nu bliver hørt af Kulturstyrelsen, udtaler Jens Erik Laulund Skotte fra Enhedslisten, som sidder i Ervhvers- Beskæftigelses og Kulturudvalget.

Følgende bygninger og arealer vil Kulturstyrelsen frede:

  1. Pakhus mod syd (1821, forlænget 1834)
  2. Pakhus mod nord (1842)
  3. Pladskontor (1903) (Målerhuset)
  4. Villa (1886)
  5. Tømmerskur til opskåret trælast og bygningsartikler (1904)
  6. Tilhørende plads med bolværk (1821)

Kulturstyrelsen sender forslaget om fredning i høring frem til 2. januar 2018.

Se: Høring Om Fredning Kullinggade 29, Svendborg

Se også: