Susanne Gustenhoff, byrådsmedlem for Enhedslisten Svendborg

Læserbrev: Et godt liv for børn og unge!

Et godt liv for børn og unge!

Skal vi være en kommune der har ambitioner på Børn og Unge området? Forældre i kommunen må virkelig være optagede af, hvordan de enkelte partier her op til kommunalvalget vil prioritere børn og unge. Jeg tænker derfor, at det kunne være meget interessant med en stafet. Hvor nogle af de politikere der ”måske” vil få indflydelse på børneområdet efter kommunalvalget i november på skift kan ytre sig. I Enhedslisten er det en mærkesag, at vi investerer i børneområdet. Gentagne effektiviseringer er absolut ikke lig med bedre kvalitet. Vi er nød til at investere for i sidste ende, at kunne skabe den livsduelighed som vores børn og unge får brug for. Den negative sociale arv skal brydes, og alle børn skal have lige muligheder for udvikling og læring. Her i Svendborg betyder det bl.a. at der skal være ordentlige normeringer i dagtilbud, og specifikt sociale normeringer der hvor behovet er. En rettidig indsats i barnets tidligste år, er den der betyder mest! Vi skal have fokus på inklusionen i folkeskolen. Lykkedes vi med den? I Enhedslisten så vi gerne, eks. 2 lærer ordninger der hvor inklusionen ”tynger” mest i undervisningen. Inklusion er stadig ikke et spareprojekt, der er rigtig god fornuft i at inkludere alle, men ikke hvis ressourcerne ikke følger med. Børn og unges fritidsliv skal prioriteres. Her har vi lige nu en fantastisk mulighed for, at skabe et ungehus i Bagergade. Hvor ungdomsskole og juniorklub sammen kan skabe et spændende miljø, der har betydning for børn og unges livskvalitet! Endelig vil vi gerne være med til, at sikre, at der er skoler og dagtilbud i kommunens opland. Vi skal have visioner for vores landsbysamfund, i stedet for kritikløst at begive os ind på den ulidelige vej mod affolkning. Det var lidt om Enhedslistens visioner, og nogle konkrete kommunale bud på en bedre børnevelfærd. Jeg vil gerne invitere Karl Magnus Bidstrup fra Alternativet til at tage imod denne stafet.

Susanne Gustenhoff, Enhedslistens byrådsmedlem, og repræsentant i udvalget for B&U.