EL: Svendborg byråd skal åbne referater fra lukkede punkter

Enhedslisten vil have at referater fra lukkede punkter på byrådsmødet lægges offentligt frem. Det har man valgt at gøre i Frederikshavn og nu foreslår Enhedslisten at man indfører samme praksis.

Enhedslistens gruppeformand Jesper Kiel siger:

  • Jesper Kiel, byådskandidat for Enhedslisten Svendborg
    Jesper Kiel, byådskandidat for Enhedslisten Svendborg

    Alt hvad der har med køb og salg af ejendomme skal på lukket dagsorden, men efter at handlen er vedtaget eller gennemført er det ikke hemmeligt længere. Derfor burde man kunne se hele referatet på kommunens hjemmeside. I dag kan man ikke læse om fx købet af grunden til Tankefuld i 2008. I dag truer tilbagebetaling af lånene kommunens økonomi, derfor er det jo interessant at kunne læse referatet uden at skulle søge aktindsigt.

Forslaget er rejst på byrådsmødet 19. september.

Eksempel:

I dag ser referatet fra punkt 16, hvor byrådet besluttede at købe grunden til Tankefuld for 79,9 mio. kr.  således ud på kommunen hjemmeside:

Uddrag af referatet fra punkt 16 fra byrådsmødet 28. oktober 2008:

Man kan ikke læse om den finansiering  15-årige lån, som fra 2019 kommer til at dræne kommunekassen.

Det ville man kunne læse om hvis det lukkede referat blev gjort åbent ligesom at man ville kunne læse at der var to partier, som stemte imod. DF var imod købet uden begrundelse, mens Enhedslisten var imod fordi man ikke kunne støtte en finansiering, som kunne føre til nedskæringer på velfærden.

Uddrag punkt 16  i det lukkede referat af byrådsmødet 28. oktober 2008

 

Enhedslistens forslag på byrådsmødet 19. september

I Svendborg Kommune kan man ikke læse referaterne fra lukkede punkter på byrådsmøder og udvalgsmøder. Det kan man ikke på trods af, at man som regel kan søge aktindsigt og få adgang. Det sker f.eks. når et salg er afsluttet, så er der mulighed for at få adgang til referatet. Derfor bør det også være umiddelbart tilgængeligt på hjemmesiden.

I Frederikshavn har man valgt at have åbne referater fra de lukkede punkter, så snart det er tilladt at åbne sagen.

Enhedslisten foreslår derfor:

  • Der indføres en praksis, hvor lukkede punkter på en dagsorden gøres offentligt tilgængelige på hjemmesiden så snart, det er lovligt at lægge referatet frem.
  • Tidligere referater gennemgås i henhold til denne procedure, og de lukkede punkter gøres offentligt tilgængelige, så snart der tidsmæssigt muligt.

Stillet af Enhedslistens byrådsgruppe