Svendborg Kommune skal gøre mere for bier og blomster

 

Enhedslistens medlem af Miljø-, Klima og Trafikudvalget Jesper Kiel vil have at Svendborg Kommune skal lægge en plan for hvordan man fremmer biodiversiteten i grøfter og andre kommunale græsarealer.

Jesper Kiel siger:

  • for mange af kommunens vejrabatter og andre græsarealer, som bliver slået som om, det var en græsplæne. I stedet skal vi slå sjældnere og måske fjerne det græs, som bliver slået af. Det vil give bedre plads til de vilde blomster og dermed skabe levevilkår for de vilde bier, som i disse år er i kraftigt tilbagegang på grund af et meget intensivt landbrug, hvor der sprøjtes, som blomster og bier forsvinder.

Jesper Kiel har rejst følgende forslag i MKT-udvalget mandag 11/9:

Svendborg Kommune skal fremme biodiversitet på græsarealer

Vilde blomster og de vilde bier er i tilbagegang. Svendborg kommune står for at vedligeholde grøfter og andre græsarealer i kommunen.  Det tages ikke særlige hensyn for at sikre de vilde blomster og dermed levesteder for de vilde bier.

Man kan fremme de vilde blomster og dermed sikre plads til de vilde bier ved at vælge de rigtige tidspunkter til at slå grøftekanterne, slå mere sjældent, fjerne det afklippede græs, eller lade striber af blomster stå. Man kan lade nogle områder blive mere vilde end end de er idag.

Flere andre  kommuner arbejder bevidst med at fremme biodiversiteten på kommunale arealer. Århus kommunen har f.eks. udsået vilde blomster i midterrabatterne.

Administrationen bedes udarbejde:

 

  • En plan for hvordan ændringer i vedligeholdelsen af kommunens grøfter, vejrabatter, tomme erhvervsgrunde kan fremme større biodiversitet i form af vilde blomster.
  • En plan for at lave forsøg med grøfter og rabatter hvor der kunne udsås vilde blomster.

 

Eksempel på nuværende vedligeholdelse af rabatter.
Johannes Jørgensens Vej før lige før græsslåning med masser af blomster.

Johannes Jørgensens Vej før lige efter græsslåning, hvor alle blomster møjsommeligt er fjernet.

Bilag

Vilde blomster sætter kulør på Aarhus

Landbruget er ved at tage livet af bierne