Uanstændigt at nedlægge heldagsskolen!

Der har længe været lagt op til at samle Heldagsskolens to afdelinger, for at finde en besparelse. Men nu lægger Dansk Folkeparti og Konservative op til fuldstændigt at nedlægge Heldagsskolen. De to partier har bedt om, at få beskrevet en model, hvor skolens nuværende elever placeres i tilbud i deres eget skoledistrikt. Det er helt uanstændigt over hals og hoved, at afskaffe et godt specialtilbud til de børn, som ikke har glæde af at blive inkluderet i folkeskolen.

Af Susanne Gustenhoff, Enhedslistens medlem af Udvalget for Børn og Unge.  

Der var ellers lagt op til en god løsning, hvor man ville sammenlægge de nuværende to afdelinger af skolen på Bymarksskolen i Ollerup og derved spare 1,5 mio. Der var forventning til en spændende udvikling, ved at  sammentænke de faglige ressourcer, og få bedre fysiske rammer. Men hvis man lukker skolen, og presser eleverne ind i folkeskolen, bliver det en dårlig løsning. Her kæmper de med opgaven og forsøger at inkludere de mange børn, der allerede på nuværende tidspunkt er sendt over til dem fra b.la. Heldagsskolen.

Folkeskolen gør et fantastisk arbejde, men en medlemsundersøgelse i Øhavets lærerkreds viser at 64% af lærerne ikke føler sig uddannelsesmæssigt rustet til inklusionsopgaven. Det har man ikke fra kommunens side taget hånd om, så at overlade den store opgave, som Heldagsskolen varetager på nuværende tidspunkt til skolerne vil være en uoprettelig fejl. Vi er samtidig nødt til at erkende, at der er elever, hvor det simpelthen ikke er deres tarv, at de tvinges ind i en almindelig folkeskole.

Det er på mange måder et uforståeligt spor, man ønsker at bevæge sig ud af. Det er ikke faglige og pædagogiske hensyn der er styrende, for det er der ingen beskrivelse af. Det er ene og alene en forhastet jagt på en lille ekstra besparelse. Den besparelse kan man hurtigt sætte spørgsmålstegn ved. Fordi hvis vi ikke sætter ind med indsats over for de børn der har udfordringer og vanskeligheder, så bliver det virkelig omkostningstungt senere.

Det kan samtidig undre, hvad man så har tænkt sig med Værkstedsklassen? Et velfungerende tilbud, for de børn, der har brug for en mere praktisk tilgang til skolelivet. Ved salg af Bymarksskolen bringer man endnu engang dette tilbuds fremtid i fare også i dette års budgetforhandlinger. Det er simpelthen ikke rimeligt!

Det er uanstændigt at bringe Heldagsskolen i fare, og så tvivl om Værkstedsklassens fremtid. Man kunne få den tanke, at Dansk Folkeparti og Konservative bevidst går efter de svageste og mest sårbare, når de år efter år finder besparelser.