Det skal være muligt at blive begravet i et kommunalt skovområde

Borgerne i Svendborg Kommune skal i fremtiden have mulighed for at blive begravet i naturen på en skovbegravelsesplads, hvis det står til Enhedslisten og det blev bakket op af Miljø- Klima- og Trafik-udvalget

Jesper Kiel, Enhedslisten medlem af Miljø- Klima- og Trafik-udvalget  siger:

  • Jeg tror, at der er mange, som vil vælge at få deres urne placeret i smuk natur, frem for i en græsplæne på en kirkegård. Jeg tror både ateister og nogle medlemmer af folkekirken vil vælge den mulighed, som smukt symboliserer, at vi er en del af naturen og vender tilbage til den. I Odense Kommune er muligheden og der, og det synes jeg også, at vi skal have her i Svendborg Kommune.

Enhedslisten havde 9. oktober stillet forslag om , at administrationen udpeger et egnet kommunalt skovområde, hvor der kan etableres en skovbegravelsesplads. Det blev bakket op af Miljø- Klima- og Trafik-udvalget og nu skal administrationen arbejde på at finde et skovareal og få skruet en model sammen for hvordan en skovbegravelsesplads kan fungere.

Se mere:

Enhedslistens forslag til møde i MKT 9. oktober 2017

Forslag om etablering af skovbegravelsesplads i Svendborg Kommune

Det bør være muligt at blive begravet et andet sted end på en kirkegård i Svendborg Kommune. Denne denne mulighed har borgerne i Odense, hvor man i 2014 fik etableret en skovbegravelsesplads.  Her kan man vælge at få sat sin urne ned i et udpeget skovområde, hvor urnerne sættes ned i respekt for naturen.  

Enhedslisten foreslår:

  • Administrationen kommer med forslag til områder i de kommunale skove, som kunne være velegnede til at en kommunal skovbegravelsesplads. Så vidt muligt bør det være et område, som er udlagt til urørt skov og derfor bevarer sin karakter og har karakter af naturområde.
  • Administrationen udarbejder forslag som kan danne grundlag for en beslutning om en kommunal skovbegravelsesplads på samme vis som i Odense Kommune.

Bilag

 

Nu kan du blive begravet i skoven
http://livogdoed.dk/nyheder/nu-kan-du-blive-begravet-skoven/
Skovbegravelsesplads Kohaveskoven
http://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/doedsfald/begravelse-og-bisaettelse/valg-af-gravsted/skovbegravelsesplads-kohaveskoven