Jens Erik Skotte, byrådskandidat for Enhedslisten Svendborg

Enhedslisten vil have bedre jobindsats for flygtninge i Svendborg

Der er ikke prangende resultater med at få flygtninge i job i Svendborg Kommune. Enhedslisten mener ikke at det firma, som står for jobindsatsen flygtninge, gør det godt nok og rejser derfor forslag i Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget (EBK) om at kommunen stiller en række krav til firmaet A2B.

Jens Erik Laulund Skotte, Enhedslistens medlem af EBK siger

  • Efter jeg har hørt flygtninges oplevelser, af det vi tilbyder, er jeg faktisk rystet. Flygtningene får ikke nogen kvalificeret opfølgning på deres praktik og når de selv finder et arbejde, så får A2B ændret det til en ulønnet praktik. Det er helt uacceptabelt og resultaterne er heller ikke gode. Så vi vil have rettet op på den jobindsats, som flygtningene tilbydes.

I andre fynske kommuner har 6-8 % af borgere på integrationsydelse i gennemsnit gennem de sidst kendte 10 måneder været beskæftiget med ordinære løntimer. I Svendborg Kommune er det tilsvarende tal 2,6 %!

Enhedslisten Svendborg har talt med mange borgere, som alle har en dårlig oplevelse med jobcenteret i Svendborg og ikke mindst den eksterne aktør A2B, som Svendborg Kommune har indgået aftale med om at skaffe praktikforløb til borgere på integrationsydelse.

Jens Erik Laulund Skotte fortæller:

  • Enhedslisten har afholdt et lyttemøde, hvor vi åbnede op for at nogle af disse borgere kunne komme og fortælle deres historie. Vi regnede med en 3-4 stykker, men der kom 25 personer. Det var desværre en bekræftelse, af det vi allerede havde hør: praktik efter praktik, ingen jobs, trusler om fjernelse af kontanthjælp, ingen fokus på kompetencer eller efteruddannelse og dårlig planlagt dansk- og CV-undervisning. Flygtningene vil rigtig gerne i arbejde og derfor er det ærgerligt, at de ikke får bedre hjælp.

Derfor kræver Enhedslisten nu, at EBK-udvalget tager ansvar og finde en bedre måde at sikre beskæftigelse og integration på i Svendborg kommune.

Enhedslisten foreslår derfor, at forvaltningen kigger kontrakterne med A2B igennem og redegør for, hvad vi får for vores penge og hvorfor øvrige fynske kommuner har større succes.

Fakta:

jobindsats.dk Oversigt over beskæftigelse i de fynske kommuner

 

Enhedslisten ønsker følgende behandlet på EBK-mødet 12. oktober

Bedre jobindsats for flygtninge

 

Svendborg Kommune har til opgave at sikre en god integration for flygtninge og øvrige på integrationsydelse, som skal sikre, at borgerne kommer i beskæftigelse eller uddannelse svarende til deres kompetencer og så vidt muligt deres ønsker.

Kommunen har overladt denne opgave til den private aktør A2B. Der har frem til senest offentlige statistik juni 2017 ikke været gode resultater af A2B’s arbejde.

Enhedslisten har gennem en række samtaler med flygtning hørt om:

  • A2B finder virksomheder, som er villige til at tage imod praktikanter, hvorefter virksomhederne og A2B udnytter dette til at få gratis arbejdskraft – samme borger kan få flere praktikforløb i samme virksomhed
  • A2B har præsteret at få selvfundet ordinært arbejde konverteret til et ulønnet praktikforløb
  • A2B udarbejder ikke nogen individuel handlingsplan og ser ikke på de personlige kvalifikationer. Uanset kvalifikationer henvises der kun til praktik på restauranter, supermarkeder, tøjbutikker og pizzeriaer
  • Tilegnelse af dansk sprog er stort set aldrig en integreret del af praktikforløb og forløb ved A2B. Når borgerne møder i A2B’s lokaler mødes de af personale uden kvalifikationer, som taler ned til dem og overlader dem til sig selv i flere timer uden vejledning i jobsøgning på nettet og hjælp til læsning af jobannoncerne, som alle er på dansk

Enhedslisten foreslår på den baggrund:

  • Administrationen indskærper over for leverandøren, at man ikke må obstruere at flygtninge selv finder et job
  • Administrationen sikrer at kontrakten med A2B ikke fører til nævnte uhensigtsmæssige forløb.
  • Administrationen bedes udarbejde materiale, som belyser resultaterne i forhold til fastsatte målsætninger for integrationsindsatsen hver måned sammenlignet med øvrige fynske kommuner. Det ønskes specificeret, hvilke jobs og hvilke uddannelser, der følger efter praktikforløb. Materialet skal udsendes til udvalgets medlemmer sammen med dagsorden for udvalgets møde.
  • At der indbydes til et dialogmøde med tolke mellem udvalg og flygtninge, som har deltaget i jobindsatsen.