Jens Munk går galt i byen ved Tankefuld

Tankefuld er som udgangspunkt et godt projekt, og Enhedslisten vil fastholde visionerne om en bæredygtig bydel. Men vi har fra start været imod den jubeloptimistiske finansiering af projektet, som nu rammer kommunens økonomi.

Byrådet besluttede at købe jord og skov til Tankefuld-området for 79,4 mio. kr. d. 28/10 2008. Men kan man i referatet læse, at to partier ikke kunne støtte indstillingen. Det var DF og Enhedslisten. DF var imod uden anført begrundelse, og Enhedslisten fik noteret, at man ikke kunne støtte finansieringen, selvom man godt kunne støtte købet. Der var ingen egentlig afstemning, men når man får tilføjet en såkaldt mindretalsudtalelse, så har man stemt imod indstillingen, ellers får man ikke lov til at få noget tilføjet referatet. Havde DF og Enhedslisten haft flertal på mødet, så havde der ikke været flertal for indstillingen.

Indstillingen bestod af dels en beslutning om at købe jorden, og dels at det skulle finansieres med et 15-årigt lån, samt at man hev resten af pengene op af den slunkne kommunekasse.

Det er lånet til Tankefuld, som i de kommende år vil trække kommunens økonomi ned. Det var den situation, jeg frygtede, da vi traf beslutningen i 2008.

Enhedslisten var enig i, at den bedste forudsætning for at sætte gang i Tankefuld var, at  kommunen købte jorden og Sofienlundskoven. Men ligesom når man køber et hus, så skal man også optage et lån eller sikre finansiering på anden vis. Hvis man ikke har pengene kontant, og banken ikke vil give lån, så kan man ikke købe huset. Derfor var Enhedslisten imod den samlede beslutning, selv om vi støttede og fortsat bakker op om Tankefuld-projektet.

Jeg synes vi rimelig stringent har holdt os til at kritisere finansieringen af Tankefuld.

F.eks. har TV2-Fyn 16 september 2016 citeret mig for:

Jeg var allerede dengang kritisk over for, at man bare tog pengene op af kassen og sagde ‘det holder jo ikke’, og sådan er det jo desværre gået. Nu står vi og skal betale lånet tilbage, men har ikke solgt grundene, siger Jesper Kiel.

Det var til gengæld ikke mig som var i TV2-Fyn for nylig. Det var min partifælle Jens Erik Laulund Skotte og han udtalte til TV2-Fyn 10. august 2017:
“…den her finansiering, som Enhedslisten også stemte imod, den var baseret på en meget kortsigtet løsning…”

Så jeg synes ikke, vi er kommet med usande postulater.

Selvom Jens Munk og jeg kan gå og være bagkloge, så hjælper det ikke meget på kommunens økonomi. Men det ville hjælpe, hvis man stoppede med at sætte kommunen i nye udgifter, som vi reelt ikke har råd til. Jeg nævner lige at par af de store, som DF har stemt for i denne valgperiode: Ny vej til Tankefuld (12 mio. kr) og DGI-landsstævne (25 mio. kr)

 
Fakta:

Indstilling

  • kommunen erhverver arealet og Sofielundskoven i overensstemmelse med ovenstående vilkår, samt de vilkår som  fremgår af skødet, som er vedlagt som bilag,  der gives en anlægsbevilling på i alt 79,8 mio. kr. til jordkøb samt  omkostninger
  • købet finansieres ved optagelse af stående lån på 62.373.000 kr. med løbetid på 15 år og med variabel rente
  • restbeløbet på 17.807.000 kr. finansieres af kassen
  • renteudgift i niveau på 3,2 mio. kr. årligt finansieres af kassen.

Beslutning i Byrådet den 28-10-2008:

Godkendt.

Jesper Kiel (Ø) var enig i jordkøbet, men kunne ikke støtte finansieringen og foreslog i stedet, at jordkøbet blev finansieret ved at droppe projektet  vedr. Svendborg-hallerne.

Jens Munk (O) kunne ikke støtte indstillingen.