Nedskæring på velfærd i ly af mørket

Vi vil afholde os fra at kommentere på, om Arne Ebsen befinder sig i lys eller mørke, eller hvor han har sine hænder.

Af Susanne Gustenhoff og Jens Erik Laulund Skotte, byrådsmedlemmer for Enhedslisten.

I stedet vil vi takke ham for at give os en lejlighed til at folde ud, hvorfor vi ikke kunne være en del af budgetforliget i Svendborg Kommune. Vi mener, at budgetforliget indeholder markante forringelser på velfærdsområdet, som presser driften af eksempelvis dagtilbud, skoler og familieafdeling i en sådan grad, at det betyder vedvarende forringelser.

Vi vil beskrive, hvad der presser driften. Det gør den tilbagevendende grønthøsterbesparelse på 8,3 millioner kroner. Det gør de fem millioner kroner i statsligt pålagt effektiviseringskrav, hvor vi ikke ved, hvor besparelserne tages. Det gør de besparelser på blandt andet en million kroner på børne- og ungeområdet og en million kroner på social- og sundhedsområdet, der heller ikke er beskrevet.

Nu skulle man tro, at det ville tage en ende, men nej. Så skal der findes 14,85 millioner kroner specificeret ud på mange kreative forslag blandt andet fem millioner kroner på budgetanalyser eller benchmark, hvor man går efter den eller de kommuner, der ligger lavest i udgift. Hvilket betyder, at man ikke nødvendigvis går efter kvalitet, men bare den laveste økonomiske fællesnævner. Endnu en del er, at der tages tre millioner kroner på familieafdelingen. På garantimodeller til skoler spares der 1,7 millioner kroner, og 250.000 på dagtilbud. I forhold til garantimodeller kan man derfor stille spørgsmål ved, hvor meget man “freder” yderområderne, der er udfordret på færre børn.

På anlægssiden har der skullet findes løsninger på, at der er kommet rigtigt mange små nye børn til. Her ser det ud til, at forligsparterne har valgt en løsning, hvor alle nye 0-2-årige placeres i et børnehus, nemlig det tidligere Hjortøhus. Det, mener vi ikke, er en bæredygtig løsning, når der skal etableres vuggestuepladser.
Der skal være sammenhæng i børn og forældres liv sådan, at vi etablerer vuggestuepladser/dagpleje tæt på deres bopæl, og gerne sådan at der er en blid overgang fra vuggestue til børnehave.

I forhold til juniorklubben, så går den en uvis fremtid i møde. De er pressede på driften af effektiviseringsbesparelser, og nu ved de ikke, hvor de skal bo. Vi er derfor helt uenige med Arne Ebsen & co., som vi også har været tidligere år. Der er blevet brugt for mange penge på en vej til Tankefuld, 25 millioner kroner til DGI landsstævne og ekstra fremtidsfabrik. Det presser nu driften på velfærdsområderne.

Admintisrationens opgørelse over nedskæringer i Svendborg Kommune 2018-19