Svendborg Kommune i dårligt selskab

Svendborg Kommune lægger vægt på, at alle leverandører, skal overholde kommunens arbejdsklausuler, som sikrer, at de ansatte har arbejdsforhold, som lever op til de gældende overenskomster. Derfor er det også uheldigt, at Svendborg Kommune kommer til at optræde side om side med GOGs nye sponsor fagforretningen “Det Faglige Hus”. Det Faglige Hus tegner ikke selv overenskomster, men snylter bare på de overenskomster, som fagbevægelsen har sikret.  Enhedslisten synes, det er dårlig reklame for Svendborg Kommune, som også er sponsor for GOG, at blive sat i forbindelse med nogen som undergraver de kollektive overenskomster.

Derfor har Enhedslisten foreslået at byrådet på sit møde 31. oktober retter henvendelse og beder GOG dropper samarbejdet med Det Faglige Hus.

Enhedslistens forslag på byrådsmødet 31 oktober 2017

Henvendelse til GOG

GOG har valgt at få fagforretningen “Det faglige Hus” som ny sponsor. Det har ført til at flere fagforeninger har meddelt, at de ikke ønsker, at være sponsorer. Baggrunden er, at foretagender som Det faglige Hus undergraver den danske model med kollektive overenskomster, fordi de ikke selv tegner tegner overenskomster, men istedet snylter på fagbevægelsen og dermed undergraver systemet med kollektive overenskomster.

Enhedslisten foreslår, at Svendborg Kommune retter følgende henvendelse til GOG:

  • Svendborg Kommune bakker op om den danske model og lægger vægt på at kommunens leverandører lever op til gældende overenskomster i kommunens arbejdsklausuler. Derfor er det uheldigt, at Svendborg Kommune optræder som sponsor for GOG sammen med en organisation som “Det faglige Hus”, der ikke bidrager til at sikre overenskomster og dermed undergraver den danske model med kollektive overenskomster Derfor beder Svendborg Kommune GOG om at stoppe samarbejdet med Det Faglige Hus.