Borgere kan vise vejen med økologisk jordbrugsfond

Den nyeste undersøgelse fra Fødevarestyrelsen og DTU af sprøjtegiftrester i frugt og grønt viser, at de økologiske fødevarer er fri for sprøjtegiftrester, mens over halvdelen af de konventionelt dyrkede indeholder rester. Andelen af pesticidramt frugt og grønt er endda steget siden 2015.

Af Nanna Rask, Medlem af Enhedslisten og af Danmarks Naturfredningsforening

Og så er der jo drikkevandet, som også er truet. Man beroliger borgerne med, at de enkelte fund er under grænseværdien, men ingen véd hvilke effekter der opstår, når flere giftstoffer optræder sammen, og der er ikke fastsat en grænseværdi for den samlede cocktail.

Mange mennesker er derfor med god grund bekymrede, ikke mindst på deres børns vegne. Ved dette kommunalvalg greb rigtig mange chancen for at stemme for et mere rødt byråd. Det er ikke kun et udtryk for et ønske om bedre velfærd, men også et ønske om en mere bæredygtig udvikling. Det må man håbe, at de nye borgmestre vil huske i den kommende valgperiode.

Køber man økologiske madvarer, slipper man for sprøjtegifte i maden, og er med til at fremme en omstilling til et økologisk landbrug med bedre dyrevelfærd. Den øgede afsætning af økologiske madvarer har betydet, at der er stor tilstrømning til at omlægge landbrugsdriften til økologi; mere end 1000 landmænd har søgt i år. Der er nu også langt bedre økonomi i at dyrke økologisk end konventionelt. Danmarks Statistik har beregnet, at et økologisk drevet landbrug nu giver et årligt driftsoverskud på kr 507.000 efter ejeraflønning, mens konventionelle landbrug må imødese et tilsvarende underskud på kr 267.000.

Man kan også selv nå at investere i en bedre fremtid. Indtil den 30. november i år kan man tegne sig for aktier eller give økonomisk støtte til den nystiftede Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Jordbrugsforening er gået sammen om at stifte en fond, som kan opkøbe landbrugsejendomme og hjælpe unge landmænd i gang med at dyrke økologisk. Vi må og kan som borgere selv vise vejen til en bedre fremtid. Det haster mere end nogen sinde.