Selvejende og private institutioner skal leve op til arbejdsklausuler

Enhedslisten mener de selvejende og private institutioner, som får tilskud af Svendborg Kommunen skal leve op til kommunens arbejdsklausuler, derfor glæder de sig over, at der var opbakningen til at arbejde videre med at stille krav om det. Det blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet  tirsdag 14. november 2017.

Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af Økonomiudvalget siger:

  • Når vi giver tilskud til en selvejende dagsinstitution eller en hal, så må vi også stille krav om, at de lever op til de samme krav som kommunens institutioner. Arbejdsforholdene for de ansatte eller de firmaer man bruger til rengøring eller byggeopgaver skal leve op til kommunens arbejdsklausuler, som sikrer at arbejdsforholdene er i orden.

Punktet blev behandlet på baggrund af Enhedslistens forslag på økonomiudvalgsmødet i september.

  • redegørelsen tages til efterretning,
  •  at der forud for evt. udarbejdelse af tillægsaftaler om anvendelse af arbejds- og uddannelsesklausuler i partnerskabsaftalerne hos de fire selvejende daginstitutioner, gennemføres en høring af daginstitutionerne vedr. ændring af Byrådets beslutning fra d. 27. marts 2012 om institutionernes generelle undtagelse fra Indkøbs- og Udbudspolitikken, med henblik på endelig forelæggelse til beslutning om udarbejdelse af tillægsaftaler,
  • at de selvejende daginstitutioner i tilfælde af endelig vedtagelse om tillægsaftaler kan gøre brug af den indgåede samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune og Den Fælles Fynske Kontrolenhed om tilsyn og kontrol med eksterne leverandører, samt at
  • Indkøbs- og Udbudspolitikken ved en kommende revision justeres således, at det i politikkens afgrænsning klart fremgår, at selvejende institutioner med en kommunal driftsoverenskomst eller tilsvarende driftsaftale og hvor Svendborg Kommune står for 50 % eller mere af institutionens finansiering, er omfattet af Indkøbs- og Udbudspolitikken, herunder retningslinjer for arbejds- og uddannelsesklausuler.

Sagsfremstilling:

Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 12. september 2017 vedr. behandling af forslag fra Enhedslisten om sikring af arbejdsklausuler hos private institutioner, har administrationen udarbejdet redegørelse om hvorvidt selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Svendborg Kommune er omfattet af Svendborg Kommunes krav til arbejds- og uddannelsesklausuler ved arbejde udført af eksterne leverandører. Det gælder f.eks. udførelse af rengørings- eller håndværkerydelser.

Læs hele dagsordenspunkt 7