Enhedslisten vil sætte gang i forslag om solceller ved Tankefuld

Enhedslisten rejste på byrådsmødet 19. dec forslag om at få belyst mulighederne for at der kunne opsættes op mod 20 hektar med solceller på kommunal jord ved Tankefuld. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Udspil nov. 17: Gør Tankefuld mere bæredygtig med 20 hektar solceller.

Forslag på byrådsmødet 19. dec. 2017: 

Gør Tankefuld mere bæredygtig med 20 hektar med solceller.

Baggrund

Svendborg Kommune har bortforpagtet 39 hektar jord ved den nye bydel Tankefuld.  Enhedslisten mener ikke, at hele området vil blive fuldt bebygget i en overskuelig fremtid og foreslår, at det undersøges om lidt over halvdelen kan udlægges til solcelleanlæg, som vil kunne producere strøm svarende til ca. 4000 husstandes elforbrug. Denne mulighed bør belyses i forbindelse med at Svendborg Kommune udpeger mulige arealer til store solcelleanlæg i forbindelse med kommunen energiplanlægning.

Forslag

  • Administrationen belyser om en del af kommunens areal ved bydelen Tankefuld kan udlægges til at opsætte solceller.
  • Administrationen belyser hvordan en del af jorden ved bydelen Tankefuld for en periode på ca. 20 år kan overdrages til et selskab, som opsætter solceller og producerer grøn energi.

Stillet af Enhedslistens byrådsgruppe
Susanne Gustenhoff, Jens Erik Laulund Skotte, Knud Clemmensen og  Jesper Kiel