Stina debuterer som stedfortræder i byrådet

Stina Sølvberg Thomsen, som blev 1. suppleant  for Enhedslisten ved kommunalvalget, skal allerede prøve at være stedfortræder i januar. Jesper Kiel har fået orlov i årets først måned, hvor han fortsat skal være stedfortræder i Folketinget for Pernille Skipper, som afslutter sin barsel 12. feb.

Stina er 33 år og bor i Svendborg sammen med min kæreste og søn på 1,5 år.

Til daglig arbejder jeg som sygeplejerske på Bryghuset Svendborg Demensby.

  •  Jeg startede som aktiv i Enhedslisten grundet min passion for bedre forhold for socialt sårbare i Svendborg. Jeg ser en skævvridning i de eksisterende  forhold og ønsker at arbejde for mere værdige rammer. Min interesse for det lokalpolitike arbejde, har siden jeg startede, udviklet sig til at dække langt mere end jeg havde regnet med. Derfor  glæder jeg mig meget til at være suppleant for Jesper Kiel i kommunalbestyrelsen i januar fortæller Stina.
Stina indtræder i de to udvalg, som Jesper Kiel har plads i: Økonomiudvalget og Natur og Miljø-udvalget.