Trafikministeren løber fra ansvar for manglende cykelsti mellem Ollerup og Svendborg

Enhedslisten mener, at staten må sørge for en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg og Jesper Kiel, som er stedfortræder i Folketinget mener ministeren løber fra ansvaret.  Vejen mellem Faaborg og Svendborg er en statsvej og mellem Ollerup og Svendborg er der meget farlige forhold for cyklister.  Jesper Kiel har i Folketinget rejst spørgsmål til trafikminister Ole Birk Olesen omkring, hvilke planer der er for, at lave cykelsti på strækning.

Jesper Kiel siger:

  • Jeg synes ministeren løber fra ansvaret. Det er en statsvej og så må staten sikre forholdene for cyklisterne.  Det er en strækning hvor der er et stort behov både for dem der bor i Ollerup og for de mange skoler i Ollerup.  Det er helt åbenlyst, at ministeren absolut ingen planer har på trods af, at Svendborg Kommune er kommet med et forslag til løsning, som både kan sikre cyklister og tage hensyn til de kulturhistoriske værdier ved Hvidkilde Gods.
  • Se: Cykelstier forbi Hvidkilde på Sydfyn – 2015

Jesper Kiel mener ministeren tørrer ansvaret af på Svendborg Kommune:

  • Han henviser til, at Svendborg Kommune ikke har indsendt en ansøgning til cykelpuljen for 2017. Det er jo helt absurd, dels er det jo statens vej og dels vurderes projektet til at koste 40 mio. kr, det får man jo ikke ud af en samlet pulje på 100 mio. kr til hele landet. Han lægger heller ikke op til at der bliver flere cykelpuljer og dermed har han helt lagt ansvaret fra sig. Det er helt uacceptabelt.

Enhedslisten vil arbejde videre for at der på finansloven fremover bliver afsat midler til, at vejdirektoratet kan sikre forholdene for cyklister på statens veje rundt om i landet, så strækningen kan indgå i en samlet prioritering.

Spørgsmål og svar:

  • Er det muligt inden for Vejdirektoratets driftsbudgetter at finansiere anlæg af en cykelsti på strækningen mellem Ollerup og Svendborg? Se ministerens svar: Spørgsmål 231
  • Hvilke overvejelser har Vejdirektoratet gjort sig omkring at skabe sikre forhold for cyklister på hovedvejen mellem Ollerup og Svendborg; har Vejdirektoratet nogle konkrete planer for at sikre cyklister på strækningen mellem Ollerup og Svendborg? Se ministerens svar: Spørgsmål 230