Flertal for økologi i alle kommunens køkkener

Enhedslisten og Alternativet havde rejst forslag på byrådsmødet 27. februar om, at der skal indføres et mål om økologi i alle kommunens køkkener. Dermed blev beslutning om økologi i rådhuskantinen bredt ud til at omfatte hele kommunen.

Forslaget indeholdt også at man skulle øge ambitionen fra at minimum 30%  (bronzemærke) til minimum 60% økologi (sølvmærke), men det mente Socialdemokratiet var for ambitiøst og derfor er målet i første omgang minimum 30% økologi med lokale råvarer.

Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten siger:

Jesper Kiel, byådskandidat for Enhedslisten Svendborg

 • Vi er superglade for, at vi nu kommer i gang med omlægning til økologi i alle kommunens køkkener. Vi var hellere gået efter sølv end bronze, men det vigtige er at vi nu kommer i gang og så tror jeg på at ambitionen vokser efterhånden, som projektet kommer igang.

Fra referat af byrådsmødet 27. februar 2018

Punkt til behandling fra Alternativet og Enhedslistens byrådsgrupper

Byrådsmedlem Karl Magnus Bidstrup (Å) ønsker på vegne af Alternativet og Enhedslistens byrådsgrupper følgende optaget på byrådets dagsorden den 27. februar 2018:

”Partierne stiller forslag om at Svendborgs kommunale køkkener skal have opnået sølvmærket i økologi inden udgangen af 2019, og at fødevareindkøb gøre fortrinsvis lokalt”

Forslag til beslutning:

 • Administration udarbejder en plan for indfasning af minimum 30% lokal økologi i alle kommunens køkkener med udgangspunkt i beslutningen fra Økonomiudvalget 22. aug. 2017.
 • Administrationen skal udarbejde en plan for opnåelse af det økologiske sølvmærke i alle kommunale køkkener på 60-90% økologi af det samlede fødevareindkøb. Den øgede andel af økologiske varer, skal dog ikke nødvendigvis sikres med lokale råvarer.
 • Udvalgene skal sikre at en omlægning finder sted inden udgangen af 2019 i de køkkener, som findes under de respektive udvalg.
 • Omlægningen skal finde sted indenfor den eksisterende økonomiske ramme gennem tilretning af råvareforbruget. Der må søges puljer til formålet.

Motivation:

 • Et øget forbrug af lokalt producerede økologiske varer, vil stimulere en hurtigere omlægning til sprøjtefri landbrug, og derved mindsket udledning af sprøjtegift til naturen og grundvandet. Desuden vil en øget lokal produktion højne beskæftigelsen i sektoren.En økologisk fødevareproduktion højner arbejdsglæden og motivationen blandt køkkenpersonalet som fremstiller maden.
 • Økologiske fødevarer er sundere og mere ernæringsmæssigt korrekte, til glæde for både børn, ældre, ansatte i kommunen og alle andre modtagere af kommunalt fremstillede fødevarer.”Beslutning i Byrådet den 27-02-2018:Liste A fremsatte et ændringsforslag, der indebar, at målsætning blev ændret fra sølvmærke til bronzemærke.Man stemte om ændringsforslaget.For stemte: 17 (A, Å, Ø, B og F) Imod stemte: 12 (V, C og O) Undlod: 0

  Man stemte herefter om det ændrede hovedforslag: For stemte: 17 (A, Å, Ø, B og F)
  Imod stemte: 12 (V, C og O)
  Undlod: 0

  Liste V og O var imod, idet man ikke ønsker at indføre økologi med tvang, men henstiller til øget brug af økologiske og lokalt producerede fødevarer i alle kommunens køkkener.
  Liste C var imod, idet man ikke ønsker at favoriserer økologiske producenter fremfor konventionelle.