Transportminister må tage ansvar for cykelsti Ollerup-Svendborg

Enhedslistens sydfynske folketingsmedlem Jesper Kiel kræver svar af ministeren i folketingssalen om de usikre forhold for cyklister på statsvejen mellem Ollerup og Svendborg. Jesper Kiel har rejst spørgsmål til Ole Birk Olesen i ministrenes spørgetid i folketingssalen onsdag 7. feb.

  • Jesper Kiel

    Ministeren indtil nu løbet fra ansvaret, derfor vil jeg spørge ham om han ikke mener, at der etableres sikre forhold for cyklister på den statslige vejstrækning mellem Ollerup og Svendborg. Det må jo være statens ansvar at afsætte anlægsmidler, som kan sikre, at der etableres cykelsti på strækningen, som er en statsvej. Det spørgsmål vil jeg have ministeren til at svare på.

Se:

Jesper Kiel er stedfortræder i Folketinget frem til at Pernille Skipper vender tilbage efter barsel 12. feb.

https://svendborg.enhedslisten.dk/2018/01/trafikministeren-loeber-fra-ansvar-for-manglende-cykelsti-fra-ollerup/