EL: Svendborg Kommune skal trække sig fra lockout

Pressemeddelelse 15. marts 2018

EL: Svendborg Kommune skal trække sig fra lockout

Enhedslisten har sat KLs storlockout på dagsordenen i økonomiudvalget og kræver at se dokumentation for, at KL kan varsle lockout på kommunens vegne.

Forslaget blev nedstemt i økonomiudvalget, så sagen blev begæret i byrådet og behandles på byrådsmødet 27. marts 2018.

Enhedslistens medlem af økonomiudvalget Jesper Kiel siger:

“Vi synes, at KLs varsel om storlockout af 250.000 kommunalt ansatte er helt uhørt aggressiv arbejdsgiverpolitik. Derfor vil vi have, at Svendborg Kommune ikke deltager i lockouten og undlader at sende omkring 2.500 ansatte hjem fra 10. april. Vi kræver også at se dokumentation for, at Svendborg Kommune har afgivet bemyndigelse til KL til at foretage et så vidtgående skridt, uden at kommunen bliver spurgt. Det er jo Svendborg Kommune, som er arbejdsgiver i Svendborg og ikke KL”.

Hvis der kan fremskaffes dokumentation for, at Svendborg Kommune har givet KL bemyndigelse til at lave lockout, så vil Enhedslisten have Kommunen til at tilbagekalde bemyndigelsen.

Enhedslisten kræver også fuld åbenhed om processen og konsekvenserne:

“Jeg deltog i KLs bestyrelsesmøde, da lockouten blev vedtaget, men resten af byrådsmedlemmerne må ikke se referatet fra mødet, fordi alle referater i KL er lukkede. Det er helt vildt, at beslutninger med så store konsekvenser foregår bag lukkede døre. Det kan vi ikke acceptere. Konsekvensen er jo, at Svendborg Kommune ikke lever op til Folkeskoleloven og den pasningsgaranti, som vi har lovet”.

Enhedslisten ønsker følgende behandlet på økonomiudvalgsmødet 20. marts 2018:

KLs lockoutvarsel

KL har varslet lockout af 250.000 kommunalt ansatte, formodentlig ca. 2.500 i Svendborg. Dette vil betyde, at Svendborg Kommune ikke kan tilbyde undervisning i skolerne, pasning af børn og kommunal service på en række andre områder. Det vil kunne få omfattende betydning for kommunens borgere.

På den baggrund bedes administrationen belyse følgende:

 • Hvilke medarbejdergrupper har KL bedt Svendborg Kommune om at lockoute? Henvendelser fra KL i den sammenhæng ønskes lagt frem.
 • Hvor mange medarbejdere drejer det sig om i Svendborg Kommune, fordelt på arbejdspladser?
 • Hvilken form for dokumentation for beslutningen fremlægger KL? Foreligger der et referat fra mødet i KLs bestyrelse?
 • Hvornår har Svendborg Kommune givet bemyndigelse til KL til at forhandle overenskomst på vegne af Svendborg Kommune? Beslutningsreferat ønskes fremlagt? 
 • Hvornår har Svendborg Kommune givet KL bemyndigelse til at hjemsende medarbejdere, som følge af en lockout, uden en beslutning i kommunalbestyrelsen?
 • Hvordan kan KLs lockoutvarsel tilsidesætte Folkeskolelovens §2 og 14 b:
  “§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen.”

  og

  “§ 14 b. Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af
  1) mindst 1.200 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin
  2) mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og
  3) 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.”
 • Hvordan kan Svendborg Kommune på ubestemt tid tid fravige §2, og hvordan vil man leve op til § 14b, hvis lockouten f.eks. varer hele maj måned? Hvor mange ekstra timer skal eleverne så tilbydes i juni måned for at leve op til §14 b?

Lockoutvarsel ude af proportioner

Enhedslisten mener, at KLs storlockout er et ekstremt aggressivt kampskridt, som truer den danske forhandlingsmodel, fordi den inviterer til et lovindgreb.

Derfor er Enhedslisten imod KLs lockout og mener, KL skal finde kompromisvilje frem og sikre en forhandlingsløsning.

Enhedslisten foreslår, at følgende oversendes til byrådet:

“Svendborg byråd træffer afgørelse om, at:

 • Svendborg Kommune tilbagetrækker bemyndigelsen til KL til at varsle lockout på vegne af Svendborg Kommune.
 • Svendborg Kommune meddeler KL, at Svendborg Kommune ikke agter at gennemføre den varslede storlockout i Svendborg.”