Vi skal sortere affaldet bedre og lukke affaldsforbrændingen

Står det til Enhedslisten, så må Svendborg Kommune tage konsekvensen af den affaldsplan, som i dag behandles på mødet i Miljø- og Naturudvalget i Svendborg Kommune.

Pressemeddelelse 15. maj 2018

Fra 2020 skal alle husstande sortere affaldet, så organisk affald, metal, glas, pap og papir sorteres fra. Særligt frasortering af det organiske affald vil føre til, at omkring  40 % mindre affald sendes til forbrænding. Det mener Enhedslisten må føre til at kommunen lukker Svendborg Kraftvarme, hvor affaldet forbrændes.

Jesper Kiel, som er Enhedslistens medlem af Miljø- og Naturudvalget udtaler:

  • Jesper Kiel Enhedlisten
    Foto: Hung Tien Vu

    Allerede i dag har vi ikke lokalt affald nok og henter affald i Bremen. Når vi i 2020 sorterer mere, så skal der hentes mere affald i Tyskland. Det er helt uholdbart, derfor skal vi allerede nu beslutte at lukke værket, når gælden er betalt i 2024 eller før.
    Der er rigelig med kapacitet til alt affald fra Fyn på Fynsværket og så skal Svendborg Fjernvarme skifte til vedvarende energi, ved at producere varme med en stor varmepumpe.

faa.dk: Køres i lastbiler: Kraftvarmeværk henter affald i Tyskland

Udvalget behandler på samme møde både ny affaldsordning og Svendborg Kraftvarmes fremtid og derfor mener Enhedslisten at Svendborg Kommune må tage konsekvensen af mere genbrug og sætte en slutdato for affaldsforbrænding i Svendborg.

Se dagsorden MNU 15. maj 2018