Der skal være ordnede forhold når kommunen bestiller maden!

Det skal være slut med, at Svendborg Kommune bruger restauranter og hoteller, som hverken har overenskomst eller skrevet under på kommunens arbejdsklausul.  I forbindelse med dronningens besøg i Svendborg i september, kom det frem, at den officielle frokost skulle holdes et sted uden overenskomst, og at kommunen ikke bruger de vedtage arbejdsklausuler i forhold til restauranter og hoteller. Det skal der rettes op på nu mener Enhedslisten, som rejser forslag om, at der laves en positivliste over steder kommunen kan anvende til bespisning.

Jesper Kiel Enhedlisten
Foto: Hung Tien Vu

Jesper Kiel som sidder i Økonomiudvalget for Enhedslisten siger:

  • Vi har længe haft arbejdsklausuler, som sikrer at vores leverandører skal leve op til gældende overenskomster. Restauranter og leverandører af mad er gået fri, det er helt uholdbart. Alt for få restauranter har overenskomster, derfor må vi stramme op på dette område. Der skal være ordnede forhold når kommunen bestiller mad.

Enhedslisten har rejst forslag i økonomiudvalget 2. oktober og her foreslår Enhedslisten at spisesteder og leverandører af mad skal have overenskomst eller tilslutte sig kommunens arbejdsklausul for at kunne levere til kommunen. Der skal laves en liste på kommunens hjemmeside, så alle kommunens medarbejdere og institutioner nemt kan se, hvor man må bestille mad fra til møder og lignende.

Kommunen har tidligere fået besluttet, at de selvejende institutioner, som kommunen giver tilskud til, også er omfattet af kommunens arbejdsklausuler. Derfor burde det kommunalt støttede kulturhus Borgerforeningen have været omfattet og sikret at stedets forpagter lever op til overenskomsten. Det er her knap et år senere ikke faldet på plads endnu. Det vil Enhedslisten også have strammet op på.

  • Vi holder mange kommunale arrangementer i Borgerforeningen, kommunen giver tilskud til stedet, så derfor skal de leve op til kommunens krav i arbejdsklausulerne, så overenskomsten overholdes, men jeg synes, at Borgerforeningen skulle sikre, at forpagteren har en overenskomst forklarer Jesper Kiel om et andet element, som han har bragt op på mødet.

Selvejende og private institutioner skal leve op til arbejdsklausuler

Enhedslistens forslag til Økonomiudvalget 2. oktober 2018


Forslag om at kræve arbejdsklausuler eller overenskomster for restauranter

Baggrund

I forbindelse med dronningens besøg og officiel frokost på en lokal restaurant blev det klart, at Svendborg Kommune hverken skeler til om der er overenskomst eller stiller krav om arbejdsklausuler for de restauranter eller leverandører af mad, som kommunen bruger, med mindre der er indgået en fast kontrakt. Det er sjældent der indgås aftaler, og derfor er kommunens arbejdsklausuler reelt sat ud af kraft på restaurationsområdet og i forbindelse med bespisning.

Det fremgår af svar på spørgsmål den 6. september 2018. Her fremgår det også, at der arbejdes på at Borgerforeningen og Svendborg Event skal omfattes af kommunes indkøbspolitik, da disse organisationer modtager mere end 50% af deres indtægter fra Svendborg Kommune, sådan som det blev præciseret på Økonomiudvalgets møde d. 17. november 2017.

Enhedslisten mener det er væsentligt, at kommunen også bidrager til at sikre ordnede løn- og arbejdsforhold på restauranter, hoteller og andre, som kan levere mad til kommunen. Derfor skal der fremover stilles krav til leverandørerne. Så vidt muligt bør kommunen anvende leverandører, som har indgået en overenskomst, da det giver den bedste sikkerhed for at medarbejderne kan forhandle og sikre deres arbejdsforhold. Desværre er der et begrænset antal leverandører, som er overenskomstdækket, derfor må kommunen som mindstemål kræve at leverandørerne lever op til kommunens arbejdsklausul.

Svendborg kommune har vedtaget at kommunens køkkener omlægger til minimum 30% økologi. Derfor bør økologi også indgå som et element, når der anvendes leverandører af mad/bespisning.

Forslag

Enhedslisten foreslår at

  • administrationen redegør for hvornår Borgerforeningen og Svendborg Event bliver omfattet af kommunens arbejdsklausul.
  • administrationen redegør for om der stilles krav om arbejdsklausuler for forpagtere i kommunalt støttede haller o.l.
  • administrationen udarbejder en model, hvor restauranter, hoteller og leverandører af mad på forhånd skal tilslutte sig de relevante dele af kommunens arbejdsklausul for at kunne være leverandør til Svendborg Kommune og Svendborg Kommunes institutioner.
  • ordningen skal træde i kraft fra 1. februar 2019
  • administrationen ajourfører løbende en liste på hjemmesiden over leverandører, som har tilsluttet sig kommunens arbejdsklausul. Kommunen og kommunens institutioner må anvende disse leverandører.
  • Listen over leverandører, som har tilsluttet sig arbejdsklausulen, suppleres desuden med oplysninger om leverandøren har tegnet overenskomst
  • Desuden anføres der i listen af leverandører i hvilken grad man anvender økologiske råvarer og hvilket økologisk spisemærke leverandøren evt har.

 

Bilag

Side hvor man kan se, hvem der har tegnet overenskomst
http://okforhold.dk

Kommunens arbejdsklausul:
https://www.svendborg.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen/arbejdsklausuler

Spørgsmål og svar vedr. arbejdsklausuler
Spørgsmål og svar vedr. arbejdsklausuler

 

Økologisk spisemærke
https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/generelt/danmarkskort/