Enhedslisten vil stoppe Svendborg Kommunes samarbejde med Danske Bank

Enhedslisten vil rejse forslag om at Svendborg Kommune stiller krav til sine bankforbindelser om, at de ikke bidrager til hvidvask og skattely.  Der sker på baggrund af de seneste afsløringer om Danske Banks medvirken til hvidvask. Svendborg Kommune har en række aftaler med Danske Bank.

Jesper Kiel, som sidder i økonomiudvalget for Enhedslisten i Svendborg Kommune udtaler:

  • Jesper Kiel, byådskandidat for Enhedslisten SvendborgVi stiller en række krav til vores leverandører om at sikre ordentligt løn- og arbejdsforhold, ikke bruge børnearbejde og en masse andre etiske krav. Derfor er det også helt uacceptabelt at Danske Bank, som en af de banker kommunen bruger, har deltaget omfattende hvidvask. Derfor har jeg spurgt ind til omfanget af aftaler med Danske Bank i Svendborg Kommune og vi vil rejse forslag om at vi skærpe indkøbspolitikken, så vi har sanktionsmuligheder over for vores bankforbindelser.

Enhedslisten stille en række forslag til Svendborg Kommunes indkøbspolitik, så kommunen kan opsige samarbejdet med banker, som bidrager til hvidvask og skattely.