Godt at et flertal vil kigge på sprøjtefrie zoner i Svendborg!

Et flertal  i Miljø og Naturudvalget bestående af Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF vil undersøge muligheden for at lave sprøjtefrie zoner på områder med indvinding drikkevand, det glæder Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af udvalget

Jesper Kiel Enhedlisten
Foto: Hung Tien Vu

– Vi havde rejst vores eget forslag om sprøjteforbud, men trak det, da der kunne sikres flertal for få lavet forarbejdet til at træffe den endelige beslutning. Jeg fornemmer at der vilje til at gennemføre sprøjtefrie zoner, som kan sikre fremtidens drikkevand, så det er meget glædeligt..

Udvalget tilføjede en beslutning om at screene drikkevandet for sprøjtegifte følgende:

  • med henblik på at kunne træffe beslutning om et sprøjteforbud, bedes administrationen belyse mulighederne for, og konsekvenserne af,  et sprøjteforbud.

Efterfølgende trak Enhedslisten sit eget forslag på dagsordnen, som havde samme hensigt.

Hele udvalget var dog enige om at drikkevandet skal screenes for rester af sprøjtgift og vedtog i enighed:

  • at der iværksættes en bred screening af pesticider fra de 14 almene vandværker. Udgifterne til disse analyser afholdes af Svendborg Kommune.
  • at Vand og Affald anmodes om at foretage en bred screening af pesticider i det vand, der ledes til forbrugerne fra deres vandværker.
  • Administration udarbejder på baggrund af screeningsresultatet et forslag til handlingsplan for at håndtere eventuelle overskridelser af grænseværdierne. 

Når Svendborg får udpeget områder, hvor drikkevandet skal beskyttes får Vand og Affald og de lokale vandværker til opgaver, at laver aftaler med jordejere om at stopper med at bruge sprøjtemidler. Der skal til gengæld ydes en kompensation til ejererne af jorden. På området med landbrug kan man enten overgå til økologisk drift, lave skovrejsning eller fx solcelleparker.

Stop for brug af sprøjtegifte på drikkevandsområder