Velfærd frem for gratis parkering!

Forligskredsen bag budgetforliget skal, på baggrund af beslutningen på byrådsmøde tirsdag aften, nu tilbage bag lukkede døre og drøfte, hvordan man skaffer penge til at genindføre to timers gratis parkering blandt andet i Voldgade i Svendborg.

Skaffe penge til gratis parkering… Hørte man rigtigt? Man har lige sparet på ressourcepædagogerne, pædagoger i indskolen og klippekortsordningen for de ældre… Der vil unægtelig komme flere besparelser på velfærden, når budgetforligets rammebesparelser rent faktisk skal føres ud i livet.

Nu vil man så gå tilbage i forligskredsen og finde penge til gratis parkering, det er altså grotesk, at man prioriterer bilisme og erhverv før velfærden.

Hvis man kan skaffe ekstra penge, så må det gå til varme hænder og ikke parkering.

Jeg synes, det er forkert, at man efter en proces, hvor mange kommunalt ansatte har været skræmte og utrygge ved deres jobsituation – og stadig er det – ja, så kan alle de ansatte så se til, mens forligskredsen nu skal finde lidt ekstra penge, så vi kan spare 16 kroner på parkering. Trist!

Se også: HELLERE BILFRIT TORV END BILFRIT PARKERINGSHUS