Plakat: Hold fast i Menneskerettighederne - Svendborg

Demo: Nu er det nok! Hold fast i Menneskerettighederne!

DEMONSTRATION. Hold fast i Menneskerettighederne.
(English below)

Vi mødes på Gerrits Plads (ved det runde springvand)

PROGRAM:
Talere:
– Gro Caspersen præsenterer to syriske kvinder: Esraa og Heba, som giver indblik i flygtninges oplevelse af debatklimaet.

– Helle Toft Jensen, filminstruktør fra Ærø, kendt for dokumentarfilmen “Rodløs” (www.dr.dk/tv/se/rodloes )

– Morten Andersson, tidlgere leder af Asylskolen i Ollerup

Musik: Kurt Mortensen og Nicolai Dam spiler for til fællessang. Vi skal synge: “Kom og syng en enkelt sang om frihed”, “Blowin’ in the wind” og “We shall overcome”.

BAGGRUND
Mandag d. 10. december burde være glædens dag. Her markerer vi, at det er præcis 70 år siden FN’s menneskerettighedserklæring blev vedtaget – på baggrund af krigens rædsler.

Men i øjeblikket udfordrer Danmarks regering og danske politikere konstant de menneskerettigheder, der er så dyrebare. Senest med finanslovsudspillet for 2019. Politikere vil sende endnu flere børn ud i fattigdom og afviste asylansøgere vil de placere på en ø – som det skal være både maksimalt dyrt og maksimalt svært at forlade.

Vores rettigheder har længe været under pres. Vi skal holde fast på den vigtige historiske sejr for menneskeheden ved at stå sammen. Vi vil huske hinanden på, at menneskerettigheder er noget vi giver hinanden, og de er kun ”menneske”-rettigheder, hvis de gælder alle mennesker.

Det Danmark, vi ønsker har hjerterum og tager ansvar for, at alle mennesker får mulighed for et værdigt liv. Vores Danmark:
• Holder fast i menneskerettighedskonventionerne
• Lader ikke børn vokse op i fattigdom, alene fordi deres forældre er flygtet fra krig og elendighed
• Giver mennesker mulighed for at integrere sig,
• Beskytter mindretal og behandler mennesker først og fremmest som mennesker
Lad os stå sammen om menneskerettighederne og bekæmpe politikernes forsøg på at øge uligheden blandt mennesker. Lad os skabe et bedre Danmark for alle.

Demonstrationen anbefales af:

Enhedslisten Svendborg
SF-Svendborg
SUF Svendborg
Amnesty Youth

 

English version:

DEMONSTRATION.
Hold on to the human rights.

BACKGROUND
Monday the 10th of December should be a joyful day. On this day we celebrate that it is exactly 70 years since the UN Human Rights Declaration was adopted – on the back of the horrors of the world wars.

But at present, the Danish government and Danish politicians constantly challenge these human rights that are so precious. Most recently with the 2019 fiscal budget. Politicians want to send even more children into poverty and rejected asylum seekers will place on a remote island – an island that should be both costly and difficult to leave.

Our rights have long been under pressure. We must hold on to the important historical victory of mankind by standing together. We will remind each other that human rights are something we give each other, and they are only “human” rights if they apply to all people.

The Denmark we want to see and live shows empathy and takes responsibility to make sure that all people have the opportunity for a dignified life. The Denmark we want:
• Is sticking to the human rights conventions
• Do not allow children to live and grow up in poverty, simply because their parents have fled from war and misery
• Allows people to integrate,
• Protects minorities and treat people first and foremost as humans
Let us stand together on human rights and combat the politicians’ efforts to increase inequality among people. Let’s create a better Denmark for all.