Biogasanlæg på Tåsinge er et problem for klimaet og lokalområdet

Der er ikke meget energi i gylle. Kvægproduktion har et meget negativt klimaaftryk, og den biomasse, man dyrker direkte med det sigte at producere biogas, vil også nemt have et negativt klimaregnskab. Derfor er biogasanlægget på Sydtåsinge ikke en del løsningen for klimaet.

  • Af Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten og medlem af Miljø- og Naturudvalget

Enhedslisten kunne ikke støtte, at der gives tilladelse til biogasanlægget på Kragekærvej på Sydtåsinge. Klimagevinsten ved at lave biogas af gylle er meget tvivlsom, da energiindholdet er meget lavt, derfor vil alternativet til dette biogasanlæg ikke være at transportere gyllen til et andet biogasanlæg, men derimod at udbringe gyllen på normal vis.

I materialet for miljøgodkendelsen fremgår det, at biogasanlægget kan levere gas, som kan opvarme 3000 husstande. Det kunne jo forlede til at tro, at gyllen fra de 1400 køer kan opvarme 3000 husstande. Sandheden er, at det er al den dyrkede biomasse, den tilførte mængde af industribiomasse samt strøelse, som leverer 90% af energien.

På hjemmesiden for Naturenergi angiver de, at gyllen fra fem køer kan levere gas til én husstand.  Det vil sige, at gyllen fra de 1400 køer kun leverer gas til knap 300 husstande. Så det er altså ikke altafgørende at få biogasanlæg placeret, der hvor gyllen er.  Biogasanlæg til forgasning af organiske affaldsprodukter bør placeres i industriområder med gode tilkørselsforhold. Derfor er placeringen på Sydtåsinge ikke god.

Samtidigt er det stærkt kritisabelt, at forudsætningen for biogasanlægget er, at der dyrkes energiafgrøder. Landbrugsjord, som kan frigøres fra produktion af foder og fødevarer, bør anvendes enten vedvarende græs, skov eller biomasseproduktion til at erstatte de store mængder importeret biomasse, som bruges i Danmark. Danmark bruger i forvejen dobbelt så meget biomasse, som det er bæredygtigt. Derfor bør landbrugsjord ikke dyrkes med hovedsigtet på biogas.

Den anden forudsætning for anlægget: Kvægbesætningen med 1400 køer har stor negativ påvirkning på klimaet. Antallet af køer i Danmark skal nedbringes for, at Danmark kan leve op til klimamålene.

Enhedslisten tvivler også på, at man helt kan undgå metanudslip fra biogasanlægget. Hvis metanudslippet kommer op på et par procent, så vil anlægget påvirke klimaet endnu mere negativt. Samlet set mener vi ikke, at anlægget vil være med til at løse klimaudfordringen. Når der samtidigt tegner sig store problemer med trafik og støj lokalt, er der god grund til ikke at støtte det konkrete biogasanlæg.

Se også mere om biogas fra NOAH