Svendborg Kommune bør leve op til minimumsnormeringer

  • Enhedslisten har sat minimumsnormeringer på dagsordnen i Svendborg Kommune. På byrådsmødet 28. maj vil Enhedslisten have tal på, hvad der skal til for at Svendborg Kommune kan leve op til minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer.
    Opdatering 29. maj: Et enigt byråd vedtog forslaget!

  • Faa.dk: Byrådspolitikere sætter normeringer i daginstitutioner under lup
Susanne Gustenhoff fra Enhedslistens byrådsgruppe siger:
  • Hvis Svendborg Kommune skulle leve op til de minimumsnormeringer, der er i Norge, så skulle der være 21,8% flere ansatte i vuggestuer og børnehaver, det viser vores beregninger. Så vi er langt fra at have gode normeringer. Vi vil nu have administrationen at til beregne det, så vi kan se hvad der skal til for at sikre bedre normeringer.
Enhedslisten har fået lavet beregninger på at Svendborg Kommune skulle tilføre 64 fuldtidsansatte, hvis minimumsnormeringen var 1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn.

Susanne fortsætter:

  • Det er et stort forældreønske og i hele landet demonstrerede de for bedre normeringer og minimumsnormeringer d. 6. april, og de går på gaden igen d. 2. juni. I folketinget har EL rejst forslag om minimumsnormeringer allerede i 2011, der var dengang ikke opbakning fra andre partier, men nu er der opbakning fra bl.a. Å, B, SF og Kristendemokraterne. Derfor mener vi, at Svendborg kommune bør undersøge muligheden for at leve op til bedre normeringer.

Enhedslisten frygter at de kommende års budgetter vil forringe normeringerne, fordi der er langt besparelser ind i de kommende år.

Susanne Gustenhoff, byrådsmedlem for Enhedslisten. 
Enhedslistens punkt til byrådsmødet 28. maj 2019: 

Svendborg Kommune bør leve op til minimumsnormeringer

I hele landet demonstrerer forældre for bedre normeringer og minimumsnormeringer. I Folketinget har Enhedslisten rejst forslag om minimumsnormeringer allerede i 2011, der var dengang ikke opbakning fra andre partier, men nu er der opbakning fra en række partier fra Å, Ø, B, SF og Kristendemokraterne. Derfor bør Svendborg Kommune undersøge muligheden for at leve op til bedre normeringer.

Den anbefalede minimumsnormering er 1 voksen til 3 vuggestuebørn, og 1 voksen til 6 børnehavebørn. Minimumsnormeringer beregnes naturligvis uden lederlønninger og vikarer.

Enhedslisten mener, at Svendborg Kommunen skal leve op til minimumsnormeringer uanset om det bliver vedtaget på Christiansborg, og foreslår derfor at mulighederne afdækkes:

  • At administrationen beregner hvad der skal til for at de kommunale dagtilbud i Svendborg kan leve op til en normering hvor der 1 pædagogisk personale til 3 vuggestuebørn og 1 til 6 børnehavebørn, (eksklusiv ledelse og vikartimer.)
  • Administration udarbejder en opgørelse over hvordan normeringen er i dag, samlet og for hvert børnehus.
  • Administrationen laver en opgørelse for udviklingen i normeringerne i de kommende år når rammebudgettering, besparelser og 0,35%-besparelser gennemføres.

 

Begrundelse:

På dagtilbudsområdet i Svendborg er normeringerne udfordret af 0,35%-besparelser, den generelle nedskrivning af budgetter, som blev besluttet i sidste budgetforlig (6,5 mio. for B&U området i 2019), og en rammebudgetteringsmodel der allerede i første kvartal pga. af merindskrivning af børn er afhængig af besparelser, der findes ved reduktion i normering for børnehavebørn i forårs-SFO.

Der er sket en række budgetforbedringer i løbet af 2019, dels har Svendborg fået 2 gange 9,5 mio. kr. for at rette op på fejl i udligning, og dels er den kommunale medfinansiering fastlåst på et niveau der er 20 mio. lavere end frygtet da budget 2019 blev vedtaget. Derfor burde der være tilstrækkelig med økonomi til at sikre forsvarlige normeringer, der sikrer kvaliteten i det kommunale dagtilbud. ”