Svendborg Kommune lever ikke op til minimumsnormeringer!

Fyns Amts Avis skriver i lederen 13. maj, at Svendborg Kommune lever op til kravet om max 6 børn pr. voksen i børnehaverne. Det har desværre ikke meget med virkeligheden at gøre.

  • Susanne Gustenhoff, byrådsmedlem for Enhedslisten SvendborgAf Susanne Gustenhoff, byrådsmedlem for Enhedslisten

De seneste tal, jeg har fået fra administrationen, fortæller, at der er 7,61 børn pr. voksen i kommunens børnehaver. I de kommende år kan det blive langt værre. Alle, bortset fra Enhedslisten, lægger op til at fastfryse budgettet for dagtilbud, selvom der i de kommende år bliver flere børn. Det vil forringe normeringerne. Allerede i 1. kvartal 2019 er der kommet 56 flere børn, end budgetterne rækker til.

Når KL så kan diske op med nogle andre tal, så er det fordi, de snyder på vægten. De medregner vikarer, som jo træder ind i stedet for sygemeldte. De medregner også lederne, som i Svendborg ikke har med børnene at gøre. KLs tal giver ingen mening!

Men Svendborg Kommune snyder også på vægten. Alle andre partier end Enhedslisten har besluttet at sende de store børnehavebørn i SFO allerede om foråret, og her er normeringen på en god dag 1 voksen til 14 børn.

Da Enhedslisten i 2011 rejste forslag om minimumsnormeringer i Folketinget, stod vi alene. Vi er glade for, at flere partier nu bakker op. Men i Svendborg er SF, Alternativet og de Radikale nu med til at fastfryse budgetterne for dagtilbud og spare på børnene ved at sende børnehavebørn i SFO. Det understreger kun, hvorfor det er nødvendigt med minimumsnormeringer.

Enhedslisten Svendborg vil fastholde den politiske linje, som partiet står for på Christiansborg og i Svendborg. Vi skal have minimumsnormeringer og flere voksne til at tage sig af børnene i Svendborg.

Skipper: Vi går til regeringsforhandlinger med 10.000 flere voksne i daginstitutionerne


Enhedslisten fået lavet en udregning hos analyseinstituttet Bureau 2000, der har erfaring med forskning på området. Ved brug af denne metode, er Bureau 2000 kommet frem til, at normeringerne i danske daginstitutioner er 3,82 og 7,49 børn per voksen i henholdsvis vuggestue og børnehave. Det er ca. 0,7 og 1,3 højere end tallene fra Danmarks Statistik – en ret markant forskel.  Læs mere: Detektor: Normeringstal siger intet om hverdagen i daginstitutionerne