Kampen for bedre normeringer: Væk med nedskæringerne på daginstitutionerne

Enhedslisten glæder vi os stadig over, at vi kom igennem med en undersøgelse af hvor langt,  vi er fra minimumsnormeringer i Svendborg kommune. Nu er den så blevet offentliggjort, og nu må det da være blevet tydeligt for alle, at vi må stoppe nedturen på børn og unge-området! Der skal tilføres over 21 mio. kr. for at opnå minimumsnormeringer. 

Af Susanne Gustenhoff, byrådsmedlem for Enhedslisten i Svendborg Kommune

Vi er klar over at undersøgelsen, som den er lige nu, er en gennemsnitsundersøgelse, som reelt ikke sikrer minimumsnormering i den enkelte institution. Men 21 mio. kr ekstra vil være et kæmpe fremskridt. 

Det bliver derfor meget interessant at se hvordan Christiansborg vil regne minimumsnormeringer ud!

Indtil da forholder vi os til at normeringsundersøgelsen tydeliggør, at for at nå i mål med minimumsnormeringer så skal der tilføres mindst 21 millioner til området. Hvilket betyder 56 medarbejdere, fordelt på kommunale og selvejende dagtilbuds huse eller gennemsnitligt 2 medarbejdere pr. hus.

Imens vi venter på Christiansborg, kan vi ikke bare sidde med hænderne i skødet. Det er blevet tydeligt, at vi står med kritisable forhold ude i nogle af husene. Enkelte huse er særligt presset i ydertimerne. Det skal der handles på!

I det vedtagne budget vil normeringerne forværres yderligere i de kommende år , hvis ikke vi griber ind. Hvert år udhules budgettet for skoler og dagtilbud med over 3 mio. kr. på grund af de årlige besparelse på 0,35%. Ekstra besparelser gør at fra næste år er besparelsen på 1%. 

Samtidigt har man vedtaget at flere børn ikke giver flere penge til områdernes budgetter. Det skal sikres at flere børn giver flere penge, og 1% besparelsen på alle budgetter skal fjernes. Det er  tid til at stoppe nedturen på børn og unge-området. Enhedslisten vil fortsætte arbejdet for bedre normeringer, og for at fjerne de kommende års nedskæringer ved budgetforhandlinger.


På byrådsmødet 27. august 2019 bliver det slået fast at normeringerne Svendborg Kommunes dagtilbud vil blive yderligere forringet i de kommende på grund af planlagte besparelser:

  • I 2019 udgør den beregnede gennemsnitsnormering 3,56 vuggestuebarn og 7,03 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder i kommunale og selvejende børnehuse.
  • I 2020 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,58 vuggestuebørn og 7,08 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
  • I 2021 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,65 vuggestuebørn og 7,20 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
  • I 2022 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,72 vuggestuebørn og 7,34 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder

  • Læserbrev 13. maj 2019: Svendborg Kommune lever ikke op til minimumsnormeringer