Normering i daginstitutioner bliver ikke styrket

Læserbrev i Fyns Amts Avis 13. oktober 2019

Man kunne i gårsdagens avis få det indtryk, at der ikke er nedskæringer på velfærden, og at der bliver bedre normeringer i daginstitutionerne i budgettet for 2020 for Svendborg Kommune. Det er desværre ikke rigtigt.

Af Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten. 

Mette Kristensen fra Venstre udtaler, at budgettet styrker normeringerne. Det er forkert!

Normeringerne  bliver de samme i 2020 som 2019 – hverken mere eller mindre. Til gengæld fortsætter nedturen for normeringerne i de efterfølgende år.  I 2021 skal der spares 800.000 kr., i 2022 skal der spares 1.600.000 kr og i 2023 skal der spares 2.400.000 kr.. Så der er ikke, som borgmesteren siger, “sat prop i”.

Samtidigt har man fastholdt nedskæringerne i kraft af den årlige reduktion på 0,35% på alle de andre områder. Så det er også forkert, når det bliver udlagt som “at den nuværende velfærd kan bevares”.

Der er nedskæringer for:  1.700.000 kr. på skoler, 700.000 kr. på familie og uddannelse, 1.900.000 kr. på ældreområdet, 1.000.000 kr. på socialområdet, 300.000 kr. på sundhedsfremme, 200.000 kr. på kultur osv. Samlet spares der 7,7 mio. kr på denne måde. 

Altsammen temmelig unødvendigt i et budgetår, hvor der er kommet stigende indtægter og mindreudgifter for 50 mio. kr.