Derfor er det en dårlig idé at effektivisere Værestedet i Skovparken

At effektivisere betyder vel egentlig at gøre tingene smartere. Det er argumentet for, at der ikke er politisk vilje til at kompensere Værestedet i Skovparken for de puljetimer de mister, fordi de ikke længere opfylder kriterierne i kategorien “ghetto”. Det har de ellers gjort siden 2012. Men med nyeste politiske update ligger Værestedet nu “kun” i et udsatte-område. Jeg vil her ad pædagogisk vej forsøge at forklare, hvorfor det er en meget dårlig politisk beslutning at effektivisere juniorklubben. Det er nemlig ikke erhvervslivet, vi har med at gøre her.

  • Af Susanne Gustenhoff, medlem af Svendborg Byråd for Enhedslisten

I udgangspunktet er man nødt til at forstå, at når et område bliver stemplet som et udsatte-område, så er det ikke bare en lille sproglig detalje. Det, der ligger bag, er både nordisk og international forskning, der har indkredset særlige områder for fattige borgere i samfundet. Ofte har borgerne minoritetsbaggrund, og der findes fysiske symboler for segregerede, socialt ekskluderede og marginaliserede grupper.

Det betyder dog ikke, at alt håb er ude. Man er bare nødt til at have en politisk vilje til at befordre, at der arbejdes forebyggende. Fordi her glider tingene ikke bare. Børn og voksne, der vokser op i udsatte boligområder, kæmper med vanskeligheder for eksempel økonomisk, socialt, emotionelt og læringsmæssigt. Juniorklubben afdeling Værestedet har en ganske særlig funktion, og pædagogerne kan have afgørende betydning for de børn og unge, der kommer hos dem.

Der er nyligt udkommet en forsknings rapport fra DPU, Aarhus Universitet, der har undersøgt, hvad, det præcis er, pædagogerne gør i sådanne tilbud, og hvorfor det virker. Virkningen er naturligvis langsigtet, fordi det handler om livsduelighed/kvalitet.

Der er to spor, som pædagogerne arbejder med. Først og fremmest skal der være et sted, de fysiske rammer, og dernæst skal der være tid. I det andet spor handler det om at etablere aktiviteter, samvær og gode oplevelser. Det kan være alt muligt, men ofte befinder det sig i kategorien “leg”. Fordi lige præcis legen, har et dannelsessigte; her “øver” vi os på at blive mennesker. Legen er en fantastisk træningsbane, her kan vi smide forventningspresset og blive eksempelvis “en drabelig helt”, her kan vi udforske det “gode” og det “onde”. Det er ikke uden grund at eksempelvis rollespil er populære i klubberne.

Under overfladen på det andet spor ligger pædagogernes primære opgave i et sted som Værestedet. De skal være voksne, som man kan tro og stole på. De er der ikke som lærere eller forældre. De er meta-intentionelle voksne med et flot ord. De er de voksne, der står fast i konflikten, og rummer ungerne. De er moralske kompasser for det “gode” eller løsningerne. De hjælper børnene med at få adgang til det omgivende samfund. De ved, hvordan man knækker koderne i forhold til eksklusionsprocesserne. De kan give støtte til lektiehjælp, hjælp til at finde fritidsjob og dermed øge chancerne for adgang til det omgivende samfund.

Under overfladen ligger der en opgave i at integrere eksempelvis flygtningefamiliers/indvandrerfamiliers børn. Det er en undervurderet opgave. I et samfund, hvor der er lovgivet om eksempelvis integrationsydelser og ingen børnecheck til nytilkomne flygtninge. Der har man presset livsbetingelserne i en grad, så bare den smule eftermiddagsmad, der serveres i Værestedet, kan være en luksus for de børn i familier hvor økonomien er trang.

Der kan også være emotionelle eftervirkninger fra krige, flygtningelejre osv. Piger af anden etnisk herkomst kan også have brug for et “legalt frirum”, i form af pige klubber etc.

I Værestedet/Skovparken gør pædagogerne en kæmpe indsats hver dag. Det er helt forkert, at de skal effektivisere. Det effektive ville være, at give dem tilstrækkelige ressourcer til at lykkes med deres opgave, til blandt andet at udvikle sig i samspil med eksempelvis interkulturelt team og de ansatte i Helhedsplanen for Skovparken. Afkastet ville være, at børn og unge blev holdt væk fra kriminalitet og bander.