Hvorfor stemte Venstre imod Badstuen-forslag?

I Enhedslisten undrer vi os meget over Venstre og deres beslutning på byrådsmødet om udvidelsen af Scala og nedrivning af Badstuen.

  • Jens Erik Laulund Skotte. Foto: Hung Tien Vu

    Jens Erik Laulund Skotte, byrådsmedlem (EL) – Læserbrev 18. dec 2019

Venstre brugte meget tid på at understrege vigtigheden af at understøtte de foreningerne, som mister deres lokaler i forbindelse med dette projekt. Venstre brugte meget tid på anbefale administrationen om at tage hånd om foreninger.

Enhedslisten var mere konkrete og foreslog, at Scala måtte betale en pris for Badstuen og en del af Centrumpladsen, som sikrer foreningerne fremover, og at det var udgiftsneutral samlet set for Svendborg Kommune. Det stemte Venstre imod.

Forvirret? Det er vi og samtidig kede af, at det offentlige rum endnu engang må lide for profitten.

For Enhedslistens forslag stemte til gengæld Dansk Folkeparti, SF, Alternativet og Radikale.

Se referat fra Byrådsmødet 17/12 2019: Punkt 16 Principbeslutning udvidelse Scala Biograf

“Liste Ø stillede følgende ændringsforslag: ”Indstillingen tilføjes et femte punkt:

  1. Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at Indtægten fra salg af badstuen og en del af Centrumpladsen kan dække kommunens og foreningernes udgifter til flytning og ombygning/nybygning”.

Man stemte om dette:

For stemte: 9 (Ø, O, F, B og Å)

Imod stemte: 20  (A, V, C, Jens Munk og Jesper Larsen)”