Nej til mere massivt byggeri på Svendborg Havn

Enhedslisten vil have reduceret højden og omfanget af et kommende byggeri på Jessens Mole ved havnen i Svendborg. Enhedslisten rejste allerede i økonomiudvalget en række ændringsforslag, som nu sendes videre til byrådsmødet tirsdag 31/3, hvor der tages stilling til udbud af grunden på Jessens Mole 11-13. 

Jesper Kiel, byådskandidat for Enhedslisten Svendborg

Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af Økonomiudvalget forklarer:
Rammerne i udbuddet er de samme, som det var for Skærbæks byggeri på Jessens Mole 7-9 og det synes vi er alt for højt, massivt og lukket. Så den maksimale bygningshøjde skal ned fra 5 til 4 etager og bebyggelsesprocenten skal ned fra 150 til 100, ellers ender vi med endnu et byggeri, hvor der ikke er plads til ophold mellem bygningerne og som tager hele udsigten fra byen. Det vil være en katastrofe!

Enhedslisten vi også have borgerne inddraget i processen og foreslår borgermøder både inden der vælges mellem indkomne bud og i den efterfølgende dialog.

Jesper Kiel siger:
– Der som gik helt galt i processen omkring Skærbæks byggeri var. at der kun var dialog mellem bygherre og kommune. Det endte med at byrådsflertallet slækkede yderligere på de oprindelige krav til byggeriet. Det er vigtigt for os at et eventuelt byggeri kan vinde borgernes hjerter ellers skal droppe byggeplanerne.  Erfaringen fra Skærbækbyggeriet var jo, at grunden blev solgt for en slik. Der er ingen grund til at skæmme vores dejlige havn for nogle småpenge. 

————- Gør noget ————–

Facebook: Bevar Svendborg Havn
Skriv under: Nej til mere massivt og lukket byggeri på Jessens Mole – Ja til udsigt og grønt frirum


 

Enhedslisten fremsætter følgende ændringsforslag

Ændringsforslag Vedr. udbud af Jessens Mole 11-13

Enhedslisten foreslår følgende ændringer til udbuddet:

Til processen: 

  • De bud, der kommer ind i udbudsprocessen fremlægges offentligt i en borgerinddragende proces inden byrådet beslutter hvilken produktudvikler, der vælges.
  • I den efterfølgende proces med det vindende bud indgår, at der afholdes borgermøde og andre tiltag, som kan give borgerne mulighed for at blive inddraget i udviklingen af området

Kravene til udbuddet ændres til således kravene i stedet for de beskrevne krav:

“Der lægges således op til en bebyggelse med blandet bolig og erhverv i 2-5 etager (inklusiv parkeringskælder) og med en bebyggelsesprocent på 130-150. Der er foreslået en maksimal bygningshøjde på 18,50 m DVR (Dansk vertikal Reference) svarende til den højde, der med lokalplan blev besluttet for Jessens Mole 7-9. Tilsvarende er der krav om parkering i parkeringskælder under bebyggelsen og ”

Stilles følgende krav: 

“De lægges op til en bebyggelse med blandet bolig og erhverv i 2-4 etager (inklusiv eventuel parkeringskælder) og med en bebyggelsesprocent på maksimalt 100. Der fastlægges en maksimal bygningshøjde på  16 meter m DVR, svarende til 2,5 meter lavere end besluttet for Jessens Mole 7-9. Der vil modsat for Jessens Mole 7-9 ikke være krav om parkering i parkeringskælder under bebyggelsen, men det er en mulighed, der kan arbejdes med. Der lægges vægt på, at kvarteret skal sikre gennemkig fra Havnetrappen og havnen, samtidigt med at det skal være en åbent byggeri med offentlig adgang mellem husene. Der stilles ikke krav om at byggeriet skal dække Fremtidsfabrikkens parkeringsbehov. 


Enhedslisten mener at kravet om parkering i kælder på havnen presser byggeudgifterne op, så man udelukker erhverv og man får et lukket byggeri.

 

Det åbne gårdrum, som oprindeligt var kravet til Jessens Mole 7-9 endte med et lukket gårdrum i 1. sal højde. placeret oven på parkeringskælder.