Bevaringsværdige bygninger skal vurderes inden, der gives tilladelse til nedrivning.

Hvis en kommunalt ejet bygning sættes til salg, så behandles det for lukkede døre. Hvis der samtidigt er tale om en bevaringsværdig bygning, så giver man måske også grønt lys til nedrivning samtidigt. Dermed kan behandling af vores bevaringsværdier ende bag lukkede døre uden, at der sker en uvildig vurdering. Det vil Enhedslisten ændre på byrådsmødet 26. maj 2020-.

Jesper Kiel, gruppeformand for Enhedslisten i Svendborg byråd forklarer

  • Gamle huse og bygning er med at fortælle historien om vores byer og område, derfor skal vi tage bevaringsværdige bygninger alvorligt og ikke bare give grønt lys til nedrivning. Aktuelt har Vand og Affald ønsker om at afhænde gamle vandværker med karakteristiske bygninger.Vi ønsker at Svendborg Museum, Arkitekturrådet og Foreningen By og Land vurderer de gamle bygninger inden vi på en åben dagsorden drøfter om, der skal gives tilladelse til nedrivning. Først derefter skal vi tage stilling til et eventuelt salg.

Enhedslisten foreslår på byrådsmødet 26. maj 2020:

Vurdering af bevaringsværdige bygninger inden salg

Der foretages altid en uvildig vurdering af bevaringsværdige bygninger, som ejes af kommunen eller kommunalt ejede selskaber inden disse eventuelt sættes til salg med mulighed for nedrivning. De bevaringsværdige bygninger skal vurderes for deres arkitektoniske og kulturhistoriske betydning af Svendborg Museum, Arkitekturrådet og Foreningen By og Land. Vurderingen behandles selvstændigt inden der træffes beslutning om evt. salg af ejendommene.

Begrundelse:

Kommune kan både træffe beslutning om salg, betingelser og mulighed for nedrivning af kommunalt ejede bygninger. Der kommer derfor ikke til at være en uvildig vurdering af bevaringsværdige bygninger betydning inden et salg, som åbner mulighed for nedrivning. Dermed kan bevaringsværdier gå tabt på lukket dagsorden i byrådet.
Der drejer sig om fx. det gamle vandværk på Vestergade 189 i Svendborg. Her bør ligge en uvildig vurdering af bygningen, som behandles på de åbne dagsordenspunkter inden der på lukket dagsorden tages stilling til et eventuelt salg af ejendommen, som ejes af Vand og Affald.


Eksempler på bevaringsværdige bygninger:

Gammelt Vandværk, Vestergade 189
Vandværksvej 2-4
Vandværksvej 2-4