EL: Svendborg Kommune skal kræve at budgetloven suspenderes

Hvis ikke budgetloven suspenderes, så kan mange fynske kommuner reelt ikke bruge de ekstra penge, de har fået i udligningsreformen.  Derfor foreslår Enhedslisten i Svendborg, at byrådet på tirsdagens byrådsmøde opfordrer Kommunernes Landsforening til at kræve en suspension af budgetloven, så der ikke bliver sanktioner for at overskride serviceloftet og anlægsloftet.

Enhedslistens gruppeformand jesper Kiel siger:
–  Svendborg Kommune har fået lige over 90 mio. kr. ekstra i udligning, men kommunerne får samlet  6 mia. kr. mere, end de må bruge. Så hvis ikke man dropper sanktionerne og lofterne, så ved den enkelte kommune ikke, om de må bruge pengene på velfærd og grøn omstilling. Vi må kræve at rammerne løsnes, så velfærden slippes fri!


Punkt 2 på Byrådsmødet 26. maj 2020 i Svendborg Kommune:

Økonomiforhandlingerne

Enhedslisten foreslår at byrådet udtaler:

  • Svendborg Byråd opfordrer KL til i forbindelse med økonomiforhandlingerne med regeringen, at arbejde for, at suspendere budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med de kommunale budgetter for 2021.

Begrundelse

Udligningsreformen giver samlet set kommunerne finansiering til at bruge flere penge på service og anlæg, end de eksisterende økonomiske rammer giver mulighed for. Regeringen angiver, at der er 6 mia. kr i ekstra finansiering i udligningsreformen. Det svarer til ca. 60. mio. kr. i en gennemsnitlig størrelse kommune, som Svendborg Kommune. Det skaber usikkerhed om Svendborg Kommune reelt må bruge de omkring 90 mio. kr., som kommunen har fået ud af udligningsreformen. Der er stort behov for at Svendborg Kommune får mulighed for både at styrke velfærden og kunne udvide anlægsområdet bl.a. for at kunne leve op til klimapolitikken.

I 2021 er der brug for, at kommunerne generelt arbejder for at holde gang i den grønne omstilling, klimaløsninger og beskæftigelsen. Derfor skal der på den ene eller anden måde åbnes op for at kommunerne kan bruge de indtægter, som ligger i udligningsreformen. Derfor skal KL arbejde for at der ikke udløses sanktioner, hvis kommunerne samlet budgetter højere end serviceloftet og anlægsloftet.”

Se også
Penge til velfærd – ja tak!