Knæfald for investor og kortsluttet planproces omkring Kogtved Søfartsskole

Enhedslisten kunne ikke støtte borgmesterens forslag vedr. Kogtved Søfartsskole på byrådsmødet 26. maj 2020.  Her foreslog borgmesteren, at slække en række af de krav til et nyt byggeri, som var fastlagt af Teknik og Erhvervsudvalget. Blandt andet blev byggelinjen ned mod Svendborgsund rykket fra 6 meter længere fremme end den oprindelige bygning til 15 meter længere fem.

Mindretalsudtalelelse: Enhedslisten kunne ikke støtte borgmesterens forslag, fordi det i alt for høj grad tilgodeser investorers interesser.  Det kortslutter også den demokratiske proces, at der på forhånd træffes en aftale med investor. Enhedslisten vil sikre at det nye byggeri ikke bliver for dominerende og ønsker derfor at fastholde de oprindelig principper fra Teknik og Erhvervsudvalget.

Fyns Amts Avis: Omstridt byggelinje flyttes: Borgmester bag kompromis i Kogtved-sag

Læserdebat: Venstre løber fra deres ansvar… igen